Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Fradeling av tomt

De seneste årene har det vært en usedvanlig høy prisvekst på fast eiendom. Dette betyr at flere grunneiere sitter med en gullgruve bak huset, som kan realistenes ved at man utparsellerer en del av tomten og selger den på det åpne markedet.

I sentrumsnære strøk vil vi kunne snakke om millionbeløp som relativt enkelt kan la seg realisere.

En av forutsetningene er at fradelingen godkjennes av den aktuelle kommune der eiendommen ligger. Dette er ikke alltid nødvendigvis noen lettvint affære, mye avhenger av tomtens beliggenhet og lokale reguleringsplaner. I tillegg er det en liten jungel av skjemaer man må gjennom før man endelig har en komplett søknad.

Dersom eiendommen det søkes fradelt fra er registrert som en landbrukseiendom, må det søkes om delingstillatelse etter jordloven § 12.

Dokumentasjonskrav for fradeling av tomt

For å kunne avlevere en komplett søknad vil de flest kommuner kreve følgende dokumentasjon:

  • Eget søknadsskjema over fradelingen
  • Følgebrev som forklarer situasjonen med aktuelle bilag
  • Nabovarsel iht. gjeldene bestemmelser
  • Reguleringskart med nye grenser inntegnet
  • Tegninger, herunder illustrert bebyggelsesforslag til bolig på tomten.

I tillegg hender det ikke helt sjelden at kommunen ser behovet for ytterligere dokumentasjon. Ofte vil det også være behov for å søke dispensasjon fra enkelte bestemmelser, og en dispensasjonssøknad bør alltid dokumenteres og begrunnes særskilt godt.

 

Fradeling av tomt i LNF område

Som ved ordinær fradeling så er ikke heller fradeling av tomt i LNF område noen lettvint affære, det beror mye på kommunens administrasjon og dens reguleringsplaner.

Vi har lang erfaring med fradeling av fast eiendom og kan vise til gode resultater i våre utparselleringssaker.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Gratis konsultasjon ved forsikringsdekning
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.