Fradeling av tomt

En dame koser med en hund

De seneste årene har det vært en usedvanlig høy prisvekst på fast eiendom. Dette betyr at flere grunneiere sitter med en gullgruve bak huset, som kan realistenes ved at man utparsellerer en del av tomten og selger den på det åpne markedet. I sentrumsnære strøk vil vi kunne snakke om millionbeløp som relativt enkelt kan la seg realisere.

13/09/2022

Hva er fradeling av tomt?

Fradeling av tomt innebærer at den nye tomten blir en frittstående eiendom uten tilknytning til den opprinnelige eiendommen.

Fradeling er altså noe annet enn seksjonering, hvor det opprettes et eierseksjonssameie hvor de ulike eierne må forholde seg til eierseksjonsloven og de vedtekter som bestemmes i sameiet.

Forutsetninger for fradeling

En av forutsetningene er at fradelingen godkjennes av den aktuelle kommune der eiendommen ligger. Dette er ikke alltid nødvendigvis noen lettvint affære, mye avhenger av tomtens beliggenhet og lokale reguleringsplaner. I tillegg er det en liten jungel av skjemaer man må gjennom før man endelig har en komplett søknad.

Dersom eiendommen det søkes fradelt fra er registrert som en landbrukseiendom, må det søkes om delingstillatelse etter jordloven § 12.

Dokumentasjonskrav for fradeling av tomt

For å kunne avlevere en komplett søknad vil de flest kommuner kreve følgende dokumentasjon:

 • Eget søknadsskjema over fradelingen.
 • Følgebrev som forklarer situasjonen med aktuelle bilag.
 • Nabovarsel iht. gjeldende bestemmelser.
 • Reguleringskart med nye grenser inntegnet.
 • Tegninger, herunder illustrert bebyggelsesforslag til bolig på tomten.

I tillegg hender det ikke helt sjelden at kommunen ser behovet for ytterligere dokumentasjon. Ofte vil det også være behov for å søke dispensasjon fra enkelte bestemmelser, og en dispensasjonssøknad bør alltid dokumenteres og begrunnes særskilt godt.

Fradeling av tomt i LNF-område

Som ved ordinær fradeling så er ikke heller fradeling av tomt i LNF område noen lettvint affære, det beror mye på kommunens administrasjon og dens reguleringsplaner.

Vi har lang erfaring med fradeling av fast eiendom og kan vise til gode resultater i våre utparselleringssaker.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater