Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Kommunal behandling

Skal en eiendom seksjoneres, fremsettes begjæring om dette overfor kommunen, som kontrollerer at eiendommen og begjæringen er i samsvar med lovens vilkår. Eiendommens faktiske beskaffenhet vurderes opp mot de forskriftskrav som gjelder for seksjonering.

Ved seksjonering av eiendom fungerer den enkelte kommune som kontroll- og godkjenningsinstans.

Kommunens saksbehandling går ut på å kontrollere at angitt bruk av eiendommen er i samsvar med gjeldende reguleringsplan eller annen arealplan.

I tillegg kontrolleres bygget konkret enten ved befaring eller at egenmeldingen om byggets tilstand legges til grunn.

Følgende forutsetninger må ligge til grunn før eiendommen kan seksjoneres:

  • Alle seksjoner skal være del av et bygg.
  • Alle seksjoner skal ha adkomst fra fellesareal eller offentlig vei.
  • Alt areal som tjener til felles nytte skal være fellesareal.
  • Alle boligseksjoner skal ha eget bad, kjøkken, soverom og oppholdsrom. (enkelte av disse kan kombineres)
  • Bebyggelsen på hele bruksnummeret må seksjoneres, ikke bare deler av den.

Saksbehandlingstid, oppmåling, befaring og klagefrister gjør at seksjonering kan for en privatperson oppleves som en tidkrevende og rotete prosess. En profesjonell eiendomsadvokat vil kunne lette denne byrden ved å overta hele prosessen, eller rådgi deg raskt og konkret.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.