Forbehold ved bud

Design uten navn 2022 02 21 T153737 838

Det er ingen angrerett ved kjøp og salg av bolig. Ved aksept av bud har partene inngått en bindende avtale. Dersom det er inngitt bud med forbehold, kan budgiver senere påberope seg forbeholdet og deretter gå fra avtalen dersom forbeholdet ikke kan innfris.

21/02/2022

Kort om forbehold ved bud

Selger må ta stilling til både inngitt bud, og innholdet i et eventuelt forbehold ved budet. Selger må vurdere hvorvidt forbeholdet innebærer en stor eller liten risiko for selger ved en eventuell aksept av budet.

En budgiver som inngir bud med forbehold, bør beskrive forbeholdet så tydelig at det ikke kan misforstås.

Dersom budgivning skjer hos megler, bør megler sørge for at inngitt bud med eventuelle uklare forbehold beskrives nærmere.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg gjennom hele prosessen, enten du er selger eller kjøper, slik at du får en bekymring mindre.

Hvilke forbehold finnes ved bud?

Eksempler på vanlige forbehold er:

 • Forbehold om finansiering
 • Forbehold om salg av egen bolig
 • Forbehold om at konsesjon innvilges
 • Forbehold om at visse gjenstander medfølger
 • Forbehold om at selger skal ferdigstille pågående arbeider på eiendommen
 • Forbehold om ferdigattest
 • Forbehold om at sokkelleilighet godkjennes for utleie

Risiko for selger

Ved forbehold som selger helt klart kan innfri, for eksempel at en lampe i gangen medfølger eiendommen ved salget, vil det være tilnærmet ingen risiko for selger å akseptere. Det samme gjelder forhold som selger skal ferdigstille før overtakelsen, og hvor selger har kontroll på eventuelle arbeider som skal utføres.

Dersom det derimot inngis bud med forbehold om finansiering eller forbehold om salg av egen bolig, kan dette innebære en stor risiko for selger. Budgiver kan påberope seg forbehold om finansiering ved at budgiver ikke gis tilfredsstillende vilkår ved finansiering. Ved forbehold om salg av egen bolig, kan budgiver påberope seg forbeholdet dersom salgssummen ved salg av egen bolig ble lavere enn forventet slik at salget av egen bolig ikke gjennomføres. Budgiver er således ikke bundet av inngitt bud.

Videre kan det være en reell risiko for selger å akseptere et bud med forbehold om at eksempelvis en sokkelleilighet godkjennes for utleie. Det kan være usikkerhet knyttet til hva som kreves før godkjennelse, og om leiligheten i det hele tatt kan godkjennes.

Dersom leilighet ikke godkjennes, er budgiver ikke bundet av inngitt bud.

Selger bør alltid vurdere nøye hvorvidt et bud med forbehold skal aksepteres eller ikke. Dersom salg skjer privat, anbefales det uansett å benytte en profesjonell mellommann.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med rådgivning knyttet til forbehold ved bud og bidrar til å sikre en trygg eiendomshandel for begge parter.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Irene

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Irene Banner

Vi bistår med ditt boligsalg

Vår eiendomsmegler bistår med kontrakt, oppgjør og tinglysing etter privat boligsalg. Vår eiendomsavdeling bistår også private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater