Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Forbehold ved bud

Det er ingen angrerett ved kjøp og salg av bolig. Ved aksept av bud har partene inngått en bindende avtale. Dersom det er inngitt bud med forbehold, kan budgiver senere påberope seg forbeholdet og deretter gå fra avtalen dersom forbeholdet ikke kan innfris.

Selger må således ta stilling til både inngitt bud, og innholdet i et eventuelt forbehold ved budet. Selger må vurdere hvorvidt forbeholdet innebærer en stor eller liten risiko for selger ved en eventuell aksept av budet.

En budgiver som inngir bud med forbehold, bør beskrive forbeholdet så tydelig at det ikke kan misforstås. Dersom budgivning skjer hos megler, bør megler sørge for at inngitt bud med eventuelle uklare forbehold beskrives nærmere.

Eksempler på vanlige forbehold er:

  • Forbehold om finansiering
  • Forbehold om salg av egen bolig
  • Forbehold om at konsesjon innvilges
  • Forbehold om at visse gjenstander medfølger
  • Forbehold om at selger skal ferdigstille pågående arbeider på eiendommen
  • Forbehold om ferdigattest
  • Forbehold om at sokkelleilighet godkjennes for utleie

  • Les mer om forbrukerinformasjon om budgivning her.

Hvilken risiko det er for selger å akseptere et bud med forbehold, er avhengig av innholdet i forbeholdet.

Ved forbehold som selger helt klart kan innfri, for eksempel at en lampe i gangen medfølger eiendommen ved salget, vil det være tilnærmet ingen risiko for selger å akseptere. Det samme gjelder forhold som selger skal ferdigstille før overtakelsen, og hvor selger har kontroll på eventuelle arbeider som skal utføres.

Dersom det derimot inngis bud med forbehold om finansiering eller forbehold om salg av egen bolig, kan dette innebære en stor risiko for selger. Budgiver kan påberope seg forbehold om finansiering ved at budgiver ikke gis tilfredsstillende vilkår ved finansiering. Ved forbehold om salg av egen bolig, kan budgiver påberope seg forbeholdet dersom salgssummen ved salg av egen bolig ble lavere enn forventet slik at salget av egen bolig ikke gjennomføres. Budgiver er således ikke bundet av inngitt bud.

Videre kan det være en reell risiko for selger å akseptere et bud med forbehold om at eksempelvis en sokkelleilighet godkjennes for utleie. Det kan være usikkerhet knyttet til hva som kreves før godkjennelse, og om leiligheten i det hele tatt kan godkjennes. Dersom leilighet ikke godkjennes, er budgiver ikke bundet av inngitt bud.

Selger bør alltid vurdere nøye hvorvidt et bud med forbehold skal aksepteres eller ikke. Dersom salg skjer privat, anbefales det uansett å benytte en profesjonell mellommann som kan bistå med rådgivning knyttet til forbehold ved bud og på den måten bidra til å sikre en trygg eiendomshandel for begge parter.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.