Forskjellen mellom BTA, BRA og BOA

Design uten navn 13

Norsk Standard 3940:2012 definerer de forskjellige arealbetegnelsene i en bolig og angir hvilke arealer som skal måles og hvordan de forskjellige arealene skal måles.

19/11/2021

Tidligere opererte standarden med betegnelsene:

 • BTA (bruttoareal)
 • BRA (bruksareal)
 • BOA (boareal)

«Bruttoarealet» (BTA)

var og er det beregnede «fotavtrykket» for en bolig, inkludert trapper, boder og yttervegger, men eksklusiv eksempelvis terrasser.

«Bruksarealet» (BRA)

var arealet innenfor boligens omsluttede vegger, inkludert innvendige boder og innvendige vegger.

«Boarealet» (BOA)

var det som ble ansett som den viktigste arealangivelsen ved salg av boliger, fordi BOA angav innredet areal som enklest kunne danne grunnlag for å sammenlikne kvadratmeterpriser i markedet. Ofte oppsto det likevel uklarheter fordi det ikke nødvendigvis var en direkte sammenheng mellom byggeforskriftenes krav til oppholdsrom og standardens angivelse av målbart boareal.

Dagens gjeldende standard

Dagens gjeldene standard, Norsk Standard 3940:2012, benytter ikke lengre begrepet BOA.

En boligs arealer defineres nå som P-ROM og S-ROM – primærrom og sekundærrom.

Fortsatt er det imidlertid slik at det ikke er noen direkte sammenheng mellom byggeforskriftenes krav til «rom for varig opphold» og standardens angivelse av målbart primærareal. Eiendomsmeglere er imidlertid nå pålagt å avklare dette etter en bestemmelse i eiendomsmeglingsloven.

Primærrom

Takstbransjen har i sine retningslinjer definert følgende rom som primærrom:

 • Entré/vindfang
 • Allrom
 • Stue
 • Omkledningsrom
 • Soverom
 • Bad/dusjrom
 • Toalett
 • Vaskerom
 • Kjøkken
 • Bibliotekkjellerstue
 • Peisestue
 • TV-stue
 • Loftstue
 • Lekerom
 • Arbeidsrom
 • Hjemmekontor
 • PC-rom
 • Medierom
 • Bibliotek
 • Innredet hobbyrom og trimrom
 • Innredede ganger og trapper mellom primærrom

Sekundærrom

Øvrig areal defineres som sekundærrom:

 • Alle former for boder
 • Uinnredet kjellerrom
 • Kott
 • Uinnredet loft
 • Garderobe
 • Oppbevaringsrom
 • Lagerrom
 • Garasje
 • Fyrrom
 • Søppelrom
 • Tekniske rom
 • Gang og trapp mellom slike areal

Det samme gjelder vegger mellom primærrom og sekundærrom.

Hva skal opplyses om ved markedsføring av bolig?

Ved markedsføring av boliger skal minimum boenhetens totale bruksareal (BRA) angis.

I tillegg skal det samlede areal for primærrom innenfor selve boenheten, inkludert innvendige vegger mellom disse, angis.

De forskjellige primærrommene skal også beskrives med tekst, slik at det er enkelt å kontrollere at det som oppgis av mål og arealer er korrekt.

Kan det kreves prisavslag ved feil angitt areal?

Arealsvikt/arealavvik som kan danne grunnlag for et krav om prisavslag mot selger av en eiendom, tar utgangspunkt i det oppgitte arealet for primærrom.

Dersom selger, eiendomsmegler eller takstmann feilaktig har tatt med et areal som skulle ha vært anført under arealet for sekundærrom i arealet for primærrom, vil kjøper kunne ha krav på et prisavslag fra selger.

Prisavslaget skal tilsvare forskjellen mellom eiendommens markedsverdi med riktig oppgitt areal og eiendommens markedsverdi med feilaktig oppgitt areal.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg enten du er selger eller kjøper dersom det avdekkes arealavvik.

Hva kan vi gjøre for deg?

Irene

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Irene Banner

Vi bistår med ditt boligsalg

Vår eiendomsmegler bistår med kontrakt, oppgjør og tinglysing etter privat boligsalg. Vår eiendomsavdeling bistår også private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater