EIENDOMSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

EIENDOMSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Kontakt oss

Forskjellen mellom BTA, BRA og BOA

Norsk Standard 3940:2012 definerer de forskjellige arealbetegnelsene i en bolig og angir hvilke arealer som skal måles og hvordan de forskjellige arealene skal måles.

Av Codex Advokat og Eiendomsadvokater.no

9. desember 2015

Tidligere opererte standarden med betegnelsene BTA, BRA og BOA, der BTA var forkortelse for bruttoareal, BRA bruksareal og BOA boareal. Bruttoarealet var og er det beregnede «fotavtrykket» for en bolig, inkludert trapper, boder og yttervegger, men eksklusiv eksempelvis terrasser. Bruksarealet var arealet innenfor boligens omsluttede vegger, inkludert innvendige boder og innvendige vegger. Boarealet var det som ble ansett som den viktigste arealangivelsen ved salg av boliger, fordi BOA angav innredet areal som enklest kunne danne grunnlag for å sammenlikne kvadratmeterpriser i markedet. Ofte oppsto det likevel uklarheter fordi det ikke nødvendigvis var en direkte sammenheng mellom byggeforskriftenes krav til oppholdsrom og standardens angivelse av målbart boareal.

Dagens gjeldende standard, Norsk Standard 3940:2012, benytter ikke lengre begrepet BOA. En boligs arealer defineres nå som P-ROM og S-ROM – primærrom og sekundærrom. Fortsatt er det imidlertid slik at det ikke er noen direkte sammenheng mellom byggeforskriftenes krav til «rom for varig opphold» og standardens angivelse av målbart primærareal. Eiendomsmeglere er imidlertid nå pålagt å avklare dette etter en bestemmelse i eiendomsmeglingsloven.   

Takstbransjen har i sine retningslinjer definert følgende rom som primærrom: Entré/vindfang, allrom, stue, omkledningsrom, soverom, bad/dusjrom, toalett, vaskerom, kjøkken, bibliotek, kjellerstue, peisestue, TV-stue, loftstue, lekerom, arbeidsrom, hjemmekontor, PC-rom, medierom, bibliotek, innredet hobbyrom og trimrom, samt innredede ganger og trapper mellom primærrom. Øvrig areal, slik som alle former for boder, uinnredet kjellerrom, kott, uinnredet loft, garderobe, oppbevaringsrom, lagerrom, garasje, fyrrom, søppelrom, tekniske rom, samt gang og trapp mellom slike areal, defineres som sekundærrom. Det samme gjelder vegger mellom primærrom og sekundærrom. 

Ved markedsføring av boliger skal minimum boenhetens totale bruksareal (BRA) angis. I tillegg skal det samlede areal for primærrom innenfor selve boenheten, inkludert innvendige vegger mellom disse, angis. De forskjellige primærrommene skal også beskrives med tekst, slik at det er enkelt å kontrollere at det som oppgis av mål og arealer er korrekt.

Arealsvikt/arealavvik som kan danne grunnlag for et krav om prisavslag mot selger av en eiendom, tar utgangspunkt i det oppgitte arealet for primærrom. Dersom selger, eiendomsmegler eller takstmann feilaktig har tatt med et areal som skulle ha vært anført under arealet for sekundærrom i arealet for primærrom, vil kjøper kunne ha krav på et prisavslag fra selger. Prisavslaget skal tilsvare forskjellen mellom eiendommens markedsverdi med riktig oppgitt areal og eiendommens markedsverdi med feilaktig oppgitt areal.

Les mer om arealsvikt/arealavvik her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Det er uforpliktende å sende oss en henvendelse.

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 80 ansatte
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater