Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Forskjellen mellom BTA, BRA og BOA

Norsk Standard 3940:2012 definerer de forskjellige arealbetegnelsene i en bolig og angir hvilke arealer som skal måles og hvordan de forskjellige arealene skal måles.

Koronakrisen og boligen din

I denne ekstraordinære tiden kan det være utfordrende å få med seg hvilke lover og regler som gjelder. Vi har derfor blant annet skrevet om hvordan koronautbruddet påvirker overtakelse av bolig og overtakelse av hytte.

Andre relevante artikler vedrørende koronakrisen:

Tidligere opererte standarden med betegnelsene:

 • BTA (bruttoareal)
 • BRA (bruksareal)
 • BOA (boareal)

«Bruttoarealet» (BTA)

var og er det beregnede «fotavtrykket» for en bolig, inkludert trapper, boder og yttervegger, men eksklusiv eksempelvis terrasser.

«Bruksarealet» (BRA)

var arealet innenfor boligens omsluttede vegger, inkludert innvendige boder og innvendige vegger.

«Boarealet» (BOA)

var det som ble ansett som den viktigste arealangivelsen ved salg av boliger, fordi BOA angav innredet areal som enklest kunne danne grunnlag for å sammenlikne kvadratmeterpriser i markedet. Ofte oppsto det likevel uklarheter fordi det ikke nødvendigvis var en direkte sammenheng mellom byggeforskriftenes krav til oppholdsrom og standardens angivelse av målbart boareal.

Dagens gjeldende standard

Dagens gjeldene standar, Norsk Standard 3940:2012, benytter ikke lengre begrepet BOA.

En boligs arealer defineres nå som P-ROM og S-ROM – primærrom og sekundærrom.

Fortsatt er det imidlertid slik at det ikke er noen direkte sammenheng mellom byggeforskriftenes krav til «rom for varig opphold» og standardens angivelse av målbart primærareal. Eiendomsmeglere er imidlertid nå pålagt å avklare dette etter en bestemmelse i eiendomsmeglingsloven.  

Primærrom

Takstbransjen har i sine retningslinjer definert følgende rom som primærrom:

 • entré/vindfang
 • allrom
 • stue
 • omkledningsrom
 • soverom
 • bad/dusjrom
 • toalett
 • vaskerom
 • kjøkken
 • bibliotekkjellerstue
 • peisestue
 • TV-stue
 • loftstue
 • lekerom
 • arbeidsrom
 • hjemmekontor
 • PC-rom
 • medierom
 • bibliotek
 • innredet hobbyrom og trimrom
 • innredede ganger og trapper mellom primærrom

 

Sekundærrom

Øvrig areal defineres som sekundærrom:

 • alle former for boder
 • uinnredet kjellerrom
 • kott
 • uinnredet loft
 • garderobe
 • oppbevaringsrom
 • lagerrom
 • garasje
 • fyrrom
 • søppelrom
 • tekniske rom
 • gang og trapp mellom slike areal

Det samme gjelder vegger mellom primærrom og sekundærrom. 

Hva skal opplyses om ved markedsføring av bolig?

Ved markedsføring av boliger skal minimum boenhetens totale bruksareal (BRA) angis.

I tillegg skal det samlede areal for primærrom innenfor selve boenheten, inkludert innvendige vegger mellom disse, angis. De forskjellige primærrommene skal også beskrives med tekst, slik at det er enkelt å kontrollere at det som oppgis av mål og arealer er korrekt.

Kan det kreves prisavslag ved feil angitt areal?

Arealsvikt/arealavvik som kan danne grunnlag for et krav om prisavslag mot selger av en eiendom, tar utgangspunkt i det oppgitte arealet for primærrom. Dersom selger, eiendomsmegler eller takstmann feilaktig har tatt med et areal som skulle ha vært anført under arealet for sekundærrom i arealet for primærrom, vil kjøper kunne ha krav på et prisavslag fra selger. Prisavslaget skal tilsvare forskjellen mellom eiendommens markedsverdi med riktig oppgitt areal og eiendommens markedsverdi med feilaktig oppgitt areal.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.