Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Kjøpekontrakt og oppgjør

Codex Advokat Oslo AS har lang erfaring i å bistå med utferdigelse av kjøpekontrakt og skjøte, samt gjennomføring av oppgjør. Vi har nødvendig tillatelse fra Finanstilsynet.

Kjøpekontrakt

Vi bistår med utarbeidelse av kjøpekontrakt ved ethvert boligsalg. Avtalens innhold bør bestå av følgende:

 • partenes personalia
 • eiendommens adresse og matrikkelbetegnelse
 • kjøpesum og omkostninger
 • hvordan skal oppgjør foretas
 • heftelser – fri for pengeheftelser og utleggspant
 • tinglysing
 • selgers opplyningsplikt
 • kjøpers undersøkelsesplikt
 • overtagelse
 • forsikring
 • eventuelle forbehold
 • vedlegg til avtalen

Oppgjørsfasen

I oppgjørsfasen har man behov for mellommann som kan innestå for at verdiene er sikret frem til partene har utført sine forpliktelser.

Kjøper vil ikke overføre kjøpesum før man har mottatt signert skjøte klar til tinglysing og selger vil ikke levere skjøte før kjøpesum er innbetalt, ytelse mot ytelse.

Vi bistår med følgende:

 • Kontroll av dokumenter knyttet til eiendomshandelen
 • Inneståelse til kjøpers bank
 • Kontroll av overtagelseserklæring
 • Tinglysing av dokumenter
 • Innfrielse av lån knyttet til eiendommen
 • Innfrielse av evt. mellomfinansiering
 • Sjekker at krav knyttet til eiendommens legalpant er à jour
 • Pro & Contra oppgjør mellom partene
 • Renteberegning til selger og kjøper
 • Utbetaling av nettoproveny til selger

Dette betyr for deg som kunde en profesjonell håndtering av de nødvendige dokumenter for en fullverdig og riktig overføring av eiendommen og kjøpesummen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.