Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Kjøpekontrakt ved salg av bolig

Ved kjøp og salg av bolig inngås avtalen mellom partene som regel i to faser.

Kjøpekontrakt: Når skjer avtaleinngåelse?

Den første fasen, som innebærer at en bindende avtale blir inngått mellom partene, finner sted gjennom utveksling av tilbud og aksept.

Juridisk er det ikke avgjørende om tilbud og aksept avgis skriftlig eller muntlig. Muntlige avtaler er like bindende som skriftlige avtaler.

Dersom boligen selges igjennom en eiendomsmegler, vil imidlertid eiendomsmegleren være underlagt lov om eiendomsmegling der kravet til skriftlig bud og aksept er pålagt. Skriftlighet er likevel under en hver omstendighet å anbefale av bevismessige hensyn.

Når settes det opp en kjøpekontrakt?

Etter at tilbudet er akseptert, er det vanlig at partene setter opp en skriftlig kontrakt. En kjøpekontrakt formaliserer den allerede inngåtte avtalen mellom partene.

Kjøpekontrakten skal inneholde alle de forhold som partene er blitt enig om ved tilbud og aksept.

Det betyr da at alle opplysninger som er gitt i forkant av salget er en del av avtalen, både det som er synlig ved en undersøkelse og i de forelagte skriftlige salgsdokumenter. Det er derfor svært viktig for begge parter at de opplysninger som videreformidles ved salget av boligen er korrekte, samt at kjøper tar seg tid til å sette seg inn i disse.

Salgsprospektet og takstrapporter utarbeidet i forkant av salget, anses som en del av avtalen.

Hva skal kjøpekontrakt inneholde?

Når det gjelder selve innholdet i kjøpekontrakten, har avhendingsloven noen ufravikelige regler. Hvis kjøpekontrakten inngås i strid med disse bestemmelsene, vil eventuelle punkter som er i strid med avhendingsloven ikke være gyldige. For øvrig har partene frihet til å avtale det de vil.

Kjøpekontrakten understreker:

  • alle økonomiske vilkår for hva som skal betales
  • alle økonomiske vilkår for hva som skal betales forskuddsvis
  • frister og tidspunkt for når overtakelsen av eiendommen skal gjennomføres

Eiendom selges «som den er»

Det er vanlig at en eiendom selges «som den er» eller med liknende forbehold fra selgers side. Et slikt forbehold i kjøpekontrakten har betydning for vurderingen av hvorvidt det foreligger en mangel ved eiendommen eller ikke.

Terskelen for når en mangel anses å foreligge på selgers hånd, vil derfor være forhøyet i kjøpers disfavør når en klausul som nevnt er tatt inn i kjøpekontrakten. Dersom et «som den er»-forbehold skal inn i kjøpekontrakten, forutsettes det imidlertid at betingelsen «som den er» allerede var klarlagt mellom kjøper og selger ved tilbud og aksept. Var den ikke det, behøver ikke kjøper å godta en slik klausul. 

Kontraktsmøte for å gjennomgå kjøpekontrakten

For å minimere sjansen for uklarheter i kjøpekontrakten, gjennomføres det ofte et  kontraktsmøte. I kontraktsmøtet møtes partene, og går gjennom alle deler av kjøpekontrakten sammen.

Det er viktig at alle punkter i kjøpekontraktens gjennomgås, herunder alle vedlegg.

Vedleggene til kjøpekontrakten kan være:

  • salgsdokumentasjon
  • takstrapport
  • utskrift fra grunnboken
  • ulike opplysninger fra kommunen
  • egenerklæring fra selger
  • vedtekter fra sameiet m.m.

Det er i denne anledning viktig å være klar over at vedleggene også anses som en del av avtalen.

Det viktigste i kontraktsmøtet er å få kontrakten så klar og konkret som mulig slik at det ikke oppstår tvister i etterkant av kjøpet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.