Kjøpekontrakt ved salg av bolig

Design uten navn 14

Ved kjøp og salg av bolig inngås avtalen mellom partene som regel i to faser.

05/01/2022

Kjøpekontrakt: Når skjer avtaleinngåelse?

Den første fasen, som innebærer at en bindende avtale blir inngått mellom partene, finner sted gjennom utveksling av tilbud og aksept.

Juridisk er det ikke avgjørende om tilbud og aksept avgis skriftlig eller muntlig. Muntlige avtaler er like bindende som skriftlige avtaler.

Dersom boligen selges gjennom en eiendomsmegler, vil imidlertid eiendomsmegleren være underlagt lov om eiendomsmegling der kravet til skriftlig bud og aksept er pålagt. Skriftlighet er likevel under en hver omstendighet å anbefale av bevismessige hensyn.

Når settes det opp en kjøpekontrakt?

Etter at tilbudet er akseptert, er det vanlig at partene setter opp en skriftlig kontrakt. En kjøpekontrakt formaliserer den allerede inngåtte avtalen mellom partene.

Kjøpekontrakten skal inneholde alle de forhold som partene er blitt enig om ved tilbud og aksept.

Det betyr da at alle opplysninger som er gitt i forkant av salget er en del av avtalen, både det som er synlig ved en undersøkelse og i de forelagte skriftlige salgsdokumenter. Det er derfor svært viktig for begge parter at de opplysninger som videreformidles ved salget av boligen er korrekte, samt at kjøper tar seg tid til å sette seg inn i disse.

Salgsprospektet og takstrapporter utarbeidet i forkant av salget, anses som en del av avtalen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med opprettelse av kjøpekontrakt, og sørger for at alle forhold inntas.

Hva skal kjøpekontrakt inneholde?

Når det gjelder selve innholdet i kjøpekontrakten, har avhendingsloven noen ufravikelige regler. Hvis kjøpekontrakten inngås i strid med disse bestemmelsene, vil eventuelle punkter som er i strid med avhendingsloven ikke være gyldige. For øvrig har partene frihet til å avtale det de vil.

Kjøpekontrakten understreker:

 • Alle økonomiske vilkår for hva som skal betales.
 • Alle økonomiske vilkår for hva som skal betales forskuddsvis.
 • Frister og tidspunkt for når overtakelsen av eiendommen skal gjennomføres.

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→ Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

Eiendom selges «som den er»

Det er vanlig at en eiendom selges «som den er» eller med liknende forbehold fra selgers side. Et slikt forbehold i kjøpekontrakten har betydning for vurderingen av hvorvidt det foreligger en mangel ved eiendommen eller ikke.

Terskelen for når en mangel anses å foreligge på selgers hånd, vil derfor være forhøyet i kjøpers disfavør når en klausul som nevnt er tatt inn i kjøpekontrakten.

Dersom et «som den er»-forbehold skal inn i kjøpekontrakten, forutsettes det imidlertid at betingelsen «som den er» allerede var klarlagt mellom kjøper og selger ved tilbud og aksept. Var den ikke det, behøver ikke kjøper å godta en slik klausul.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg ved opprettelse av kjøpekontrakt, og sørger for at innholdet er tydelig slik at det ikke oppstår misforståelser.

Kontraktsmøte for å gjennomgå kjøpekontrakten

For å minimere sjansen for uklarheter i kjøpekontrakten, gjennomføres det ofte et kontraktsmøte. I kontraktsmøtet møtes partene, og går gjennom alle deler av kjøpekontrakten sammen.

Det er viktig at alle punkter i kjøpekontraktens gjennomgås, herunder alle vedlegg.

Vedleggene til kjøpekontrakten kan være:

 • Salgsdokumentasjon
 • Takstrapport
 • Utskrift fra grunnboken
 • Ulike opplysninger fra kommunen
 • Egenerklæring fra selger
 • Vedtekter fra sameiet m.m.

Det er i denne anledning viktig å være klar over at vedleggene også anses som en del av avtalen.

Det viktigste i kontraktsmøtet er å få kontrakten så klar og konkret som mulig slik at det ikke oppstår tvister i etterkant av kjøpet.

Hva gjør vi for deg?

 • Du vil få bistand med utforming av kontrakt.
 • Vi sørger for at alle forhold medtas i kontrakt.
 • Vi spisser formuleringer i kontrakt slik at misforståelser unngås.
 • Vi gjennomfører kontraktsmøte.
 • Du vil få veiledning til allerede eksisterende kontrakt.
 • Vi gjennomgå kontrakt og sørge for at dine interesser er ivaretatt.

Bli kjent med våre advokater i dag

Irene

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Irene Banner

Vi bistår med ditt boligsalg

Vår eiendomsmegler bistår med kontrakt, oppgjør og tinglysing etter privat boligsalg. Vår eiendomsavdeling bistår også private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater