Selge bolig uten megler

For mange kan det virke som en stor og uoverkommelig jobb å selge bolig uten bruk av megler. Mange tenker at det er mange forhold som må avklares, og derfor velger å benytte megler.

11/07/2019

Alle kan selge bolig selv uten megler!

Vi i Codex Advokat Oslo AS mener at de fleste kan selge bolig uten megler, og vi bistår gjerne med råd og tips i salgsarbeidet. Selger kan på den måten selv velge egen innsats ved salget.

Noen har kapasitet til å gjør mye, og kan forestå hele salgsprosessen. Selger kan i så fall legge annonse ut på www.finn.no samt ha visning og budrunde selv for deretter å finne kjøper, avtale pris og overtagelsestidspunkt. Vi bistår med sluttføring av handelen, utarbeider kjøpekontrakt samt foretar det økonomiske oppgjøret.

Noen har mindre tid og ønsker å gjøre kun mindre deler av salgsprosessen selv. Codex Advokat Oslo hjelper til med alle som ønsker å selge bolig selv.

Dette kan Codex:

 • Utarbeide kjøpekontraktbasert på partenes avtale
 • Tinglyse sikringsobligasjon
 • Innestå overfor kjøpers bank at banken oppnår forutsatt prioritet
 • Motta kjøpesummen og omkostningene fra kjøper
 • Varsle partene at alt er i orden for overtagelse
 • Utarbeide og kontrollerer overtakelseserklæringen
 • Besørge tinglysing av dokumenter, herunder skjøte og pantedokument
 • Innfri lån knyttet til eiendommen
 • Innfri eventuell mellomfinansiering
 • Sjekke at krav knyttet til eiendommens er à jour:
  • legalpant
  • felleskostnader
  • kommunale avgifter
  • eventuell festeavgift
 • Sørge for renteberegning til selger og kjøper
 • Utbetale nettoprovenyet til selger

Velg din Codex pakke:

Basispakke
– Du finner kjøper selv. Vi sikrer en fullverdig og korrekt overføring av eiendommen og kjøpesummen.
– kr. 16.200,- fast pris, inkl. mva.
Redusert meglerpakke
– Du avholder visning selv. Vi gjennomfører et ordinært megleroppdrag bortsett fra visning.
– kr. 45.000,- fast pris, inkl. mva.
Meglerpakke
– Du slipper å bruke din tid på salget. Vi utfører et ordinært megleroppdrag og kvalitetssikrer alle ledd i salgsprosessen.
– 60.000,- fast pris, inkl. mva.

Spørsmål?

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater