Tvangsoppløsning av sameie?

Dersom sameierne ikke klarer å bli enige om en pris for å løse ut den sameieren som ønsker å tre ut av sameiet, eventuelt at ingen av de øvrige sameierne har økonomisk mulighet til å kjøpe ut sameieren som ønsker å tre ut av sameiet, kan eiendommen kreves solgt etter reglene for tvangssalg.

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater