Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Advokat ved byggesak?

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i plan- og bygningsrett.

Vi tilbyr følgende bistand i forbindelse med planlegging, organisering og gjennomføring av både store og små byggeprosjekter:

  • Rådgivning i forbindelse med organisering av byggeprosesser.
  • Utforming av avtaler mellom de ulike aktørene i byggeprosjektet.
  • Bistand ved tvister knyttet til avtaler.
  • Bistand overfor plan- og bygningsmyndighetene.
  • Bistand med fremsettelse av klager til offentlige muligheter.
  • Bistand med fremsettelse av privatrettslige krav mot kontraktsparter.
  • Rådgivning i forbindelse med saksbehandlingen i kommunen.
  • Assistanse ved klage på det offentliges vedtak.

Les mer om prosessen rundt byggsøknad her.

Les mer om byggesaksbehandling her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.