Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Kjøpekontrakt ved salg av bolig?

Ved salg av eiendom anbefales det at de avtalte vilkår nedtegnes i en kjøpekontrakt mellom partene.

Selve avtaleinngåelsen skjer ofte gjennom muntlig og skriftlig dialog mellom selger og interessent / kjøper.

Når selve avtalen er inngått, bud er akseptert, anbefaler vi at alle sentrale deler av avtalen oppsummeres skriftlig og at partene samtykker til at det er enighet om disse punktene. Eksempel på sentrale deler er kjøpesum og tidspunkt for overtagelse, hva medfølger i handelen, er det forhold selger skal utbedre før overtagelse, er det spesielle forhold, eks. feil og mangler, som er opplyst til kjøper med mer.

En kjøpekontrakt bør videre inneholde alle de forhold som selger og kjøper er blitt enig om ved tilbud og aksept. En kjøpekontrakt formaliserer den allerede inngåtte avtale mellom selger og kjøper. Det er viktig at kjøpekontrakten er tydelig på hva som er avtalt slik at man unngår konflikter senere.

Dersom det er tatt forbehold fra selger ved salget tas det inn i kjøpekontrakt. Det samme gjelder forbehold fra kjøper ved inngivelse av bud, og som er akseptert av selger ved aksept av bud.

Dersom kjøper har fått opplysninger om eiendommen fra selger bør dette tas med i kjøpekontrakten. På den måten har selger god dokumentasjon på hvilke opplysninger kjøper har fått. Slike opplysninger kan også oppsummeres i et vedlegg som følger kjøpekontrakten.

Vi i Codex Advokat Oslo AS har lang erfaring og kan bistå med kjøpekontrakt og oppgjør etter privat salg av bolig. Vi er landsdekkende.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Gratis konsultasjon ved forsikringsdekning
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.