Kjøpekontrakt ved salg av bolig?

Ved salg av eiendom anbefales det at de avtalte vilkår nedtegnes i en kjøpekontrakt mellom partene.

Selve avtaleinngåelsen skjer ofte gjennom muntlig og skriftlig dialog mellom selger og interessent / kjøper. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.