Dom: Heving, prisavslag og erstatning

Saken gjaldt krav om heving, prisavslag og erstatning etter kjøp av en boligeiendom. Boligen var fra 1968, og delvis pusset opp av selger. Boligen ble solgt «som den er», det vil si i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendingsloven § 3-9. Det ble ved salget ikke benyttet eiendomsmegler, kun oppgjørsmegler, og det forelå verken tilstandsrapport, salgsoppgave eller verditakst for eiendommen. Selger annonserte boligen for salg via Facebook.

01/02/2017

Av relativt mange oppussingsarbeider var de fleste foretatt av selgers ufaglærte ektemann. Uenigheten i saken gikk i hovedsak ut på hva som ble opplyst på visning, og hva som burde ha vært opplyst om boligens tilstand.

Fosen tingrett kom til at det forelå et vesentlig kontraktsbrudd som ga grunnlag for heving.

Lagmannsretten kom til at selger ikke hadde ivaretatt sin opplysningsplikt etter avhendingsloven

§§ 3-7 og 3-8 hva gjaldt det elektriske anlegget, fuktskader fra taket på loftet og råteskader i bærekonstruksjonen i kjelleren. Selgers ektemann forklarte i retten at han var kjent med forholdene, og hans kjennskap var ikke i overenstemmelse med de opplysningene som ble gitt i selgers egenerklæringsskjema.

De samlede utbedringskostnader for ovennevnte forhold utgjorde 97.500,- kroner. Utbedrings-kostnadene for de forholdene som ble ansett som mangler ved eiendommen, utgjorde ca. 5% av kjøpesummen. Lagmannsretten viste i sin hevingsvurdering til at kjøper hadde kjøpt et hus fra 1968 etter å ha sett bilder av boligen på Facebook og kommunisert på sms og e-post med selger og hennes ektemann, og uten å befare boligen selv eller ved hjelp av en fagkyndig representant. Utbedringen av manglene medførte begrensende ulemper, i tillegg til at kjøper allerede bodde i en annen bolig, og utbedringsarbeidene var kun estimert å vare i to uker.

Lagmannsretten uttalte videre:

«Lagmannsretten kan ikke se at ulempene er av en slik karakter at det kan få avgjørende betydning ved helhetsvurderingen, sammenholdt med det objektive avviket. Heller ikke det forhold at selger har gitt flere uriktige opplysninger om boligen kan medføre at vilkårene for heving anses oppfylt. De økonomiske konsekvensene av kontraktsbruddet vil gjenopprettes ved utbedringen, og lagmannsretten finner etter en helhetsvurdering at prisavslag er en adekvat reaksjon. Lagmannsretten legger ved hevingsvurderingen også vekt på at kjøperne valgte å kjøpe boligen uten egen forhåndsbefaring, og dermed tatt enn større risiko enn det som er vanlig ved boligkjøp.»

Kjøper fikk dermed kun et prisavslag istedenfor at kjøpekontrakten ble hevet. Saksomkostningene for tingretten ble tilkjent kjøper, og delte sakskostnader mellom partene i lagmannsretten.

Flere dommer:

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater