Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Dom: Krav om prisavslag og forståelsen av vesentlighetskravet

Saken gjaldt krav om prisavslag og forståelsen av vesentlighetskravet. Saken gjaldt også hvorvidt reklamasjon var foretatt «innen rimeleg tid» etter avhendingslova § 4-19.

Høyesterett pekte på at vesentlighetskravet i § 3-9 må avgjøres etter en skjønnsmessig helhetsvurdering. Utbedringskostandene ved eiendommen lå i forhold til størrelsen på kjøpesummen, godt under det nivået som må kreves for at vesentlighetskravet skal være oppfylt. Det ble imidlertid understreket at prosenberegninger ikke er noe annet enn et utgangspunkt for en helhetsvurdering der også andre forhold er av betydning for vesentlighetsspørsmålet, slik som salgssituasjonen, feilens art og betydning og boligens karakter og standard.

Det ble i dommen også tatt stilling til om kjøperne hadde reklamert innen rimelig tid. Det ble ved bedømmelsen blant annet lagt vekt på at loven bare stiller krav om nøytral reklamasjon, og at det allerede var gått mer enn to og et halvt år siden overtagelsen da feilen ble oppdaget.

Flere dommer:

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.