Mindretallsvern i eierseksjonssameier

Når sameiermøtet, styret eller andre som representerer sameiet, herunder sameiets forretningsfører, skal treffe en beslutning på vegne av sameiet, kan det ikke treffes en beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på én eller flere øvrige sameieres bekostning. Denne begrensningen i beslutningsmyndigheten omtales ofte som det såkalte mindretallsvernet.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.