Naboen bygger på fellesareal. Hva gjør jeg?

En mann ser bekymret på en dame

Som hovedregel har alle seksjonseiere lik rett til å bruke fellesarealene i et bofellesskap. Med fellesareal menes alt som ikke er hoveddel eller tilleggsdel til en bruksenhet i et eierseksjonssameie. Bruken av fellesareal kan likevel reguleres i vedtektene eller gjennom vedtak, og kan dermed tillate seksjonseiere å bygge på fellesarealet.

1.19.2022
22/07/2024

Nærmere om hovedregelen

Seksjonseieres rett til å bruke fellesarealet må avpasses i forhold til hverandre slik at arealet ikke overgår normal bruk eller annet som samsvarer med tiden og forholdene. I dette ligger også at ingen kan bruke fellesarealet på en måte som påfører andre seksjonseiere skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte.

Utgangspunktet er derfor at ingen kan ta seg til rette på areal som ikke eksklusivt tilhører den enkelte seksjonen.
Dette utgangspunktet er likevel ikke unntaksfritt.

ⓘ 
Nabotvister kan være vanskelig å forholde seg til.

Rollen til våre advokater er å veilede deg gjennom hele prosessen, slik at du får en bekymring mindre.

Når har en seksjonseier likevel rett til eksklusiv bruk av fellesareal?

Det kan i vedtektene til sameiet fastsettes at én eller flere seksjonseiere har enerett til å bruke bestemte deles av fellesarealet i opptil 30 år. Videre kan vedtektene fastsette om eneretten skal reguleres i form av kostnadsfordeling eller vedlikeholdsplikt.

Om det i sameiet er én eller flere boliger med næringsformål, kan vedtektene også fastsette enerett til bruk av bestemte deler av fellesarealet i opptil 30 år. Det er også adgang til å fastsette eneretten i et lengre eller ubegrenset tidsrom, med mindre næringsseksjonene skal brukes av boligseksjonene til parkering, boder, og liknende. I disse tilfellene gjelder et øvre tidsrom på 30 år.

Dersom en seksjonseier har nedsatt funksjonsevne, kan det ved samtykke fra styret gjennomføres nødvendige tilpasninger på fellesarealet.

Hva skal til for å gjennomføre et vedtak?

I og med at etableringen av en eksklusiv bruksrett må gjøres gjennom et vedtak som må tas inn i vedtektene, kreves det at etableringen kommer i stand som følge av et flertallsvedtak på årsmøtet, det vil si to tredjedels flertall av de avgitte stemmene. Endring av slike vedtekter krever tilsvarende flertall.

Dersom en nabo tar seg til rette og bygger i strid med seksjoneringsbegjæring og vedtak, så kan sameiet kreve tilbakestillelse av arealet til opprinnelig stand. Dersom tiltaket er ulovlig i plan- og bygningslovens forstand, kan også kommunen bistå i denne prosessen.

Få bistand til nabotvister

Det kan ofte være utfordrende å komme til enighet med andre seksjonseiere om bruken av fellesareal. Et godt tips er derfor å søke veiledning hos advokat. Codex Advokat har flere advokater med inngående kjennskap til eierseksjonsloven.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi svarer deg på spørsmål knyttet til nabotvister.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Tonje

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater