Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Naboen tar seg til rette og bygger på fellesareal. Hva gjør jeg?

Som hovedregel har alle seksjonseiere lik rett til å bruke fellesarealene i et bofellesskap. Med fellesareal menes alt som ikke er hoveddel eller tilleggsdel til en bruksenhet i et eierseksjonssameie. Bruken av fellesareal kan likevel reguleres i vedtektene eller gjennom vedtak, og kan dermed tillate seksjonseiere å bygge på fellesarealet.

Nærmere om hovedregelen

Seksjonseieres rett til å bruke fellesarealet må avpasses i forhold til hverandre slik at arealet ikke overgår normal bruk eller annet som samsvarer med tiden og forholdene. I dette ligger også at ingen kan bruke fellesarealet på en måte som påfører andre seksjonseiere skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte. Utgangspunktet er derfor at ingen kan ta seg til rette på areal som ikke eksklusivt tilhører den enkelte seksjonen.
Dette utgangspunktet er likevel ikke unntaksfritt.

Når har en seksjonseier likevel rett til eksklusiv bruk av fellesareal?

Det kan i vedtektene til sameiet fastsettes at én eller flere seksjonseiere har enerett til å bruke bestemte deles av fellesarealet i opptil 30 år. Videre kan vedtektene fastsette om eneretten skal reguleres i form av kostnadsfordeling eller vedlikeholdsplikt.

Om det i sameiet er én eller flere boliger med næringsformål, kan vedtektene også fastsette enerett til bruk av bestemte deler av fellesarealet i opptil 30 år. Det er også adgang til å fastsette eneretten i et lengre eller ubegrenset tidsrom, med mindre næringsseksjonene skal brukes av boligseksjonene til parkering, boder, og liknende. I disse tilfellene gjelder et øvre tidsrom på 30 år.

Dersom en seksjonseier har nedsatt funksjonsevne, kan det ved samtykke fra styret gjennomføres nødvendige tilpasninger på fellesarealet.

Les også: 

Hva skal til for å gjennomføre et vedtak?

I og med at etableringen av en eksklusiv bruksrett må gjøres gjennom et vedtak som må tas inn i vedtektene, kreves det at etableringen kommer i stand som følge av et flertallsvedtak på årsmøtet, det vil si to tredjedels flertall av de avgitte stemmene. Endring av slike vedtekter krever tilsvarende flertall.

Dersom en nabo tar seg til rette og bygger i strid med seksjoneringsbegjæring og vedtak, så kan sameiet kreve tilbakestillelse av arealet til opprinnelig stand. Dersom tiltaket er ulovlig i plan- og bygningslovens forstand, kan også kommunen bistå i denne prosessen.

Få bistand til nabotvister

Det kan ofte være utfordrende å komme til enighet med andre seksjonseiere om bruken av fellesareal. Et godt tips er derfor å søke veiledning hos advokat. Codex Advokat har flere advokater med inngående kjennskap til eierseksjonsloven.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.