Utmåling av prisavslag og erstatning når kjøper har fått opplyst uriktige felleskostnader

Det hender fra tid til annen at kjøper får opplyst feil beløp hva gjelder felleskostnader i forbindelse med kjøp av en borettslags- eller eierseksjonsleilighet. Typisk er størrelsen på felleskostnadene opplyst å være lavere enn det som er reelt. Spørsmålet er da hvorvidt kjøper vil ha et prisavslags- eller erstatningskrav mot selger.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.