Viktige prinsippavgjørelser om tomtefeste

En kilde til konflikt mellom tomtefestere og grunneiere har vært tomtefesters mulighet til å fortsette å feste tomten "på samme vilkår som før" (jfr. tomtefestelovens § 33), også etter at den avtalte festetid er over.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater