Kontrollansvar og skyld

Kjøper av en eiendom kan i utgangspunktet kreve erstatning fra selger for direkte tap uten at det foreligger skyld på selgers side. Avhendingsloven opererer med et såkalt objektivt kontrollansvar i

§ 4-14, der ansvar inntrer uavhengig av om selger har opptrådt uaktsomt. Selger blir med andre ord ansvarlig dersom selgeren ikke kan dokumentere at feilen eller mangelen som fører til tapet, skyldes forhold utenfor selgers kontroll og det ikke er rimelig å vente at selger kunne ha regnet med forholdet på avtaletiden eller at selger kunne ha overvunnet eller unngått følgene av forholdet, jfr. avhendingsloven § 4-14 første ledd annet punktum, jfr. § 4-5 første ledd.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater