Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Avslag fra Norwegian Claims Link

Erfaringsmessig viser det seg at boligselgerforsikringsselskaper (tidl. eierskifteforsikringsselskaper), slik som Norwegian Claims Link, generelt kan være restriktive med utbetalingene. Mange forbrukere opplever det også som meget belastende å forholde seg til en så stor og profesjonell aktør. Dette kan være noe av årsaken til at såpass mange forbrukere som henvender seg til Norwegian Claims Link, velger å akseptere det avslag som oftest gis.

Norwegian Claims Link erfaring

Det avdekkes feil og mangler i stadig flere boligkjøp. Flere blir klar over rettighetene sine og flere klager til eierskifteforsikringsselskapene. Et av disse selskapene er Norwegian Claims Link (eller NCL). Norwegian Claims Link  (som nå er tilsluttet rådgivningshuset Söderberg & Partners) har allerede mottatt forsikringspremien fra selger, som tegner forsikringen, og har derfor en sterk egeninteresse i å holde utbetalingene så lave som mulig. Dette resulterer gjerne i lavere utbetalinger enn hva forbruker har rett til, samt avslag i tvilsomme saker.

De fleste forbrukere er ikke klar over terskelen for når en feil utgjør en mangel, når man har krav på prisavslag og erstatning, og hvor mye man eventuelt har krav på. Mange forbrukere velger derfor å stole på at en stor og seriøs markedsaktør foretar korrekte vurderinger, eller synes det er belastende å ha en årelang krangel gående, og velger å akseptere selskapets vurdering. Forbrukere kan her gå glipp av store erstatningsutbetalinger.

Les mer om feil og mangler her.

Les mer om feil og mangler ved nybygg her.

Rettspraksis rundt feil og mangler er i kontinuerlig utvikling. Særlig aktuelt er skjeggkre. Dette er et skadedyr som er svært vanskelig å bli kvitt, og som har gitt forbrukere rett til prisavslag og erstatning i millionklassen. Mens Protector Forsikring har unntatt skjeggkre fra de nyeste forsikringsvilkårene, har NCL fremdeles dekning dersom man oppdager at den nykjøpte leiligheten har skjeggkre.

Les mer om skjeggkre her.

Les mer om Protector Forsikring her.

Norwegian Claims Link sender også krav om regress og reklamasjoner mot sine egne forsikringskunder og tidligere eiere av boliger. Krav om regress betyr at Norwegian Claims Link avkorter forsikringsutbetaling eller avslår dekning under forsikringen. Mange av disse kravene er uberettiget fordi tidsfrister er utløpt eller at selskapet ikke har fulgt den korrekte fremgangsmåten for å fremme kravet på.

Ved bruk av advokat mot slike selskaper er det viktig å velge en spesialisert advokat. Våre eiendomsadvokater er spesialisert på feil og mangler etter avhendingsloven, og fører stadig saker for domstolene mot Norwegian Claims Link. Gjennom vår erfaring kjenner vi til både de strategier og den argumentasjon som ofte brukes i spørsmål.

Bruk av advokat kan være dyrt. De fleste har imidlertid rettshjelpsdekning i innbo- og bygningsforsikringen sin, eller det er tegnet en boligkjøperforsikring. Man har her krav på gratis rettshjelp, eller mot en mindre egenandel ihht. forsikringsvilkårene.

Les mer om rettshjelp her.

Kontakt oss for en vurdering

Kontakt oss for en gjennomgang av ditt avslag, og vi vil gi deg en nøytral vurdering av den jus som ligger til grunn for avslaget. Er vi uenige i Claims Links vurdering hjelper vi deg gjerne i den videre prosess.

Som advokater kjenner vi imidlertid til både de strategier og den argumentasjon som ofte brukes i eiendomsrelaterte spørsmål. Som regel er ikke det avslag (som fra f.eks Norwegian Claims Link) som gis så godt begrunnet som det kan virke ved første øyekast.

Alle boligsaker må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.