Avslag på boligselgerforsikring

Erfaringsmessig viser det seg at boligselgerforsikringsselskaper (tidl. eierskifteforsikringsselskaper), slik som Claims Link, Fremtind eller Buysure, generelt kan være restriktive med utbetalingene. Mange forbrukere opplever det også som meget belastende å forholde seg til en så stor og profesjonell aktør. Dette kan være noe av årsaken til at såpass mange forbrukere som henvender seg til boligselgerforsikringen, velger å akseptere det avslag som oftest gis.

10/02/2021

Claims Link erfaring

Det avdekkes feil og mangler i stadig flere boligkjøp. Flere blir klar over rettighetene sine og flere klager til boligselgerforsikringsselskapene. Forsikringsselskapene har allerede mottatt forsikringspremien fra selger, som tegner forsikringen, og har derfor en sterk egeninteresse i å holde utbetalingene så lave som mulig. Dette resulterer gjerne i lavere utbetalinger enn det forbruker har rett til, samt avslag i tvilsomme saker.

De fleste forbrukere er ikke klar over terskelen for når en feil utgjør en mangel, når man har krav på prisavslag og erstatning, og hvor mye man eventuelt har krav på. Mange forbrukere velger derfor å stole på at en stor og seriøs markedsaktør foretar korrekte vurderinger, eller synes det er belastende å ha en årelang krangel gående, og velger å akseptere selskapets vurdering. Forbrukere kan her gå glipp av store erstatningsutbetalinger.

Rettspraksis rundt feil og mangler er i kontinuerlig utvikling. Særlig aktuelt er skjeggkre. Dette er et skadedyr som er svært vanskelig å bli kvitt, og som har gitt forbrukere rett til prisavslag og erstatning i millionklassen. Mens Protector Forsikring har unntatt skjeggkre fra de nyeste forsikringsvilkårene, har Claims Link fremdeles dekning dersom man oppdager at den nykjøpte leiligheten har skjeggkre.

Selskapene sender også krav om regress og reklamasjoner mot sine egne forsikringskunder, dvs. tidligere eiere av boliger. Krav om regress innebærer at selskapene avkorter forsikringsutbetaling eller avslår dekning under forsikringen. Mange av disse regresskravene er uberettigede fordi tidsfrister er utløpt eller fordi selskapene ikke har fulgt den korrekte fremgangsmåten for å fremme kravet på.

Ved bruk av advokat mot slike boligselgerforsikringsselskaper er det viktig å velge en spesialisert advokat. Våre eiendomsadvokater er spesialisert på feil og mangler etter avhendingsloven, og fører stadig saker mot boligselgerforsikringsselskapene for domstolene. Gjennom vår erfaring kjenner vi til både de strategier og den argumentasjon som ofte brukes i denne typen saker.

Bruk av advokat kan være dyrt. De fleste har imidlertid rettshjelpsdekning i innbo- og bygningsforsikringen sin, eller det er tegnet en boligkjøperforsikring. Man har her krav på gratis rettshjelp, eller mot en mindre egenandel iht. forsikringsvilkårene.

Når må jeg melde fra om en mangel?

Dersom du har oppdaget noe som gir grunnlag for et krav mot selger, er det viktig å melde dette innen «rimelig tid». Fristen løper fra du har fått eller burde ha fått kjennskap til feilen/mangelen. Som kjøper har du også en plikt til å undersøke eiendommen din, innen rimelig tid etter overtakelse, slik at reklamasjonsfristen kan begynne å løpe fra det tidspunktet du «burde» ha oppdaget feilen.

Hva som ligger i rimelig tid skal vurderes i det enkelte tilfelle, men for å være sikker bør du holde deg innenfor to måneder.

Kontakt oss for en vurdering

Kontakt oss for en gjennomgang av ditt avslag, og vi vil gi deg en nøytral vurdering av den jusen som ligger til grunn for avslaget. Er vi uenige i vurderingen hjelper vi deg gjerne i den videre prosess.

Som regel er ikke avslaget som gis så godt begrunnet som det kan virke ved første øyekast.

Alle boligsaker må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater