Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Avslag i husleie

Leietaker kan kreve avslag i husleien dersom leieobjektet er mangelfullt eller ikke stilles til leietakers disposisjon til riktig tid. Retten til å kreve avslag i husleien som følge av forsinkelse eller mangler, er objektiv. Det er således tilstrekkelig å godtgjøre at det foreligger en forsinkelse eller mangel for at reglene om avslag i husleien skal komme til anvendelse.

Dersom leieobjektet ikke stilles til leietakers disposisjon til riktig tid, er ikke leietaker forpliktet til å betale husleie overhodet for den tid forsinkelsen varer. Selv om utgifter til eksempelvis strøm og brensel skal betales særskilt, regnes også dette som husleie i denne forbindelse og leietaker er således fritatt fra å betale også dette.

Dersom forsinkelsen kun gjelder en del av husrommet, kan leietaker kreve avslag i husleien som svarer til verdireduksjonen den forsinkede delen medfører for leieobjektet. Dersom de delene av leieobjektet som er forsinket er av vesentlig betydning for bruken av leieobjektet, kan forsinkelsen anses for å være total til tross for at deler av leieobjektet er stilt til leietakers disposisjon.

Dersom leieobjektet er mangelfullt, kan leietaker kreve avslag i husleien for den periode leieobjektet lider av en mangel. Avslaget i husleien skal svare til forholdet mellom leieverdien av leieobjektet i kontraktsmessig og mangelfull stand. Dersom partene er uenige om leieobjektets verdi i mangelfull stand, kan det være hensiktsmessig å innhente en verdivurdering fra en takstmann eller en eiendomsmegler i sakens anledning.

Dersom leietaker urettmessig har avslått utleiers tilbud om retting av manglene ved leieobjektet, og således fratatt utleier vedkommendes utbedringsrett, kan leietaker ikke kreve avslag i husleien for perioden etter dette.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i husleierett, og kan bistå både utleiere og leietakere i husleierettslige tvister. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.