Avslag i husleie

Leietaker kan kreve avslag i husleien dersom leieobjektet er mangelfullt eller ikke stilles til leietakers disposisjon til riktig tid. Retten til å kreve avslag i husleien som følge av forsinkelse eller mangler, er objektiv. Det er således tilstrekkelig å godtgjøre at det foreligger en forsinkelse eller mangel for at reglene om avslag i husleien skal komme til anvendelse. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.