Fravikelse av leieobjekt

De fleste leieforhold reguleres av skriftlige avtaler som er inngått mellom utleiere og leietakere. Utleiere stiller sine eiendommer til disposisjon for leietakere mot betaling og for øvrig på avtalte vilkår. Opphør av leieforholdene skjer som oftest frivillig og i ordnede former, men leieforhold må også tidvis avsluttes ved tvang på grunn av mislighold fra leietakers side.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater