Fravikelse av leieobjekt

De fleste leieforhold reguleres av skriftlige avtaler som er inngått mellom utleiere og leietakere. Utleiere stiller sine eiendommer til disposisjon for leietakere mot betaling og for øvrig på avtalte vilkår. Opphør av leieforholdene skjer som oftest frivillig og i ordnede former, men leieforhold må også tidvis avsluttes ved tvang på grunn av mislighold fra leietakers side.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.