Depositum

Det kan avtales mellom partene i en husleiekontrakt at leietaker skal deponere et beløp oppad begrenset til 6 måneders leie til sikkerhet for de krav som skriver seg fra leieavtalen, herunder skyldig leie, skader på husrommet og utgifter ved fravikelse.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater