Eiendomsadvokater.no

En del av Codex Advokat

Eiendomsadvokater.no

En del av Codex Advokat

Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Depositum

Det kan avtales mellom partene i en husleiekontrakt at leietaker skal deponere et beløp oppad begrenset til 6 måneders leie til sikkerhet for de krav som skriver seg fra leieavtalen, herunder skyldig leie, skader på husrommet og utgifter ved fravikelse.

Det deponerte beløp skal settes på særskilt konto i leietakers navn med vanlige rentevilkår i finansinstitusjon som har rett til å tilby slik tjeneste i Norge. Det deponerte beløp tilhører i utgangspunktet leietaker. Så lenge leieforholdet består, kan imidlertid ingen av partene disponere over beløpet på egen hånd. Leietaker kan imidlertid kreve opptjente renter utbetalt fra finansinstitusjonen.

Banken kan alltid kreve det deponerte beløp utbetalt til den partene er enige om, eller den som kan dokumentere å ha krav på beløpet i overensstemmelse med en rettskraftig dom eller et annet vedtak med samme virkning.

Etter leieforholdets oppgjør, skal finansinstitusjonen etter krav fra utleier med frigjørende virkning utbetale skyldig leie dersom partene skriftlig har avtalt at beløpet skal godskrives en annen konto i samme finansinstitusjon, utleier har dokumentert skyldig leie eller leietaker ikke dokumenterer å ha reist søksmål innen fem uker etter at varsel om utbetaling er sendt.

Dersom leietaker krever det deponerte beløp utbetalt utover opptjente renter, skal finansinstitusjonen varsle utleieren skriftlig om at beløpet vil utbetales til leietaker hvis utleier ikke innen fem uker etter at varselet ble sendt, fremmer krav i henhold til ovennevnte eller dokumenterer å ha reist søksmål. Hvis utleier ikke besørger ovennevnte innen fristen og leietaker ikke har trukket kravet tilbake, skal finansinstitusjonen utbetale beløpet med frigjørende virkning til leietaker.

Utleier må bære kostnadene ved deponeringen. Utleier bestemmer hvor deponering skal skje, såfremt den valgte finansinstitusjon ikke er til vesentlig ulempe for leietaker.

Det kan avtales at depositumet skal endres i takt med endringer i husleien. Regulering kan i så tilfelle finne sted til fordel for både leietaker og utleier. Det kan ikke avtales en adgang til å foreta en ensidig regulering av depositumsbeløpet til fordel for en av partene.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i husleierett, og kan bistå både utleiere og leietakere i husleierettslige tvister. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.