Depositum

Det kan avtales mellom partene i en husleiekontrakt at leietaker skal deponere et beløp oppad begrenset til 6 måneders leie til sikkerhet for de krav som skriver seg fra leieavtalen, herunder skyldig leie, skader på husrommet og utgifter ved fravikelse.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.