Fremleie

Ved fremleie leier hovedleietaker leieobjektet ut, helt eller delvis, til en annen leietaker. Det eksisterer således to kontraktsforhold ved fremleie: Ett mellom utleier og hovedleietaker, og ett mellom hovedleietaker og fremleietaker. Hovedleietaker står ved fremleie fremdeles ansvarlig for at pliktene overfor utleier overholdes. Fremleietakers rettigheter er avledet av hovedleietakers rettigheter.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater