Fremleie

Ved fremleie leier hovedleietaker leieobjektet ut, helt eller delvis, til en annen leietaker. Det eksisterer således to kontraktsforhold ved fremleie: Ett mellom utleier og hovedleietaker, og ett mellom hovedleietaker og fremleietaker. Hovedleietaker står ved fremleie fremdeles ansvarlig for at pliktene overfor utleier overholdes. Fremleietakers rettigheter er avledet av hovedleietakers rettigheter.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.