Husleietvister

Det er svært mange som leier bolig, spesielt i Norges største byer Oslo, Bergen og Trondheim. De siste årene har man sett en markant økning av antall tvister knyttet til leie av bolig. En viktig årsak til denne økningen, er at det i stadig større grad benyttes standardkontrakter. Disse er ofte ikke tilpasset individuelle forhold som man særlig ønsker å regulere. I tillegg er det mye manglende kunnskap om husleielovens regler både blant utleiere og leietakere.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.