Husleietvister

Det er svært mange som leier bolig, spesielt i Norges største byer Oslo, Bergen og Trondheim. De siste årene har man sett en markant økning av antall tvister knyttet til leie av bolig. En viktig årsak til denne økningen, er at det i stadig større grad benyttes standardkontrakter. Disse er ofte ikke tilpasset individuelle forhold som man særlig ønsker å regulere. I tillegg er det mye manglende kunnskap om husleielovens regler både blant utleiere og leietakere.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater