Leietakers heving av husleieavtalen

Leietaker kan heve husleieavtalen dersom det foreligger en forsinkelse eller mangel som medfører et vesentlig mislighold av husleieavtalen. En heving av husleieavtalen innebærer at partenes avtale faller bort. Utleier overtar disposisjonsretten over leieobjektet, mens leietaker fristilles fra sin plikt til å betale husleie.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.