Sjekkliste ved husleieavtaler

Høsten og studiestart medfører at mange er på flyttefot og trenger et nytt sted å bo. Ved inngåelse av en husleieavtale er det flere punkter man bør være oppmerksom på før signering, både som utleier og leietaker.

Leie av husrom mot betaling reguleres av lov om husleieavtaler (husleieloven).
Loven er ufravikelig. Det vil si at det ikke kan avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mindre gunstig for leietaker enn de som følger av bestemmelsene i loven.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater