Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Sjekkliste ved husleieavtaler

Høsten og studiestart medfører at mange er på flyttefot og trenger et nytt sted å bo. Ved inngåelse av en husleieavtale er det flere punkter man bør være oppmerksom på før signering, både som utleier og leietaker.

Leie av husrom mot betaling reguleres av lov om husleieavtaler (husleieloven).
Loven er ufravikelig. Det vil si at det ikke kan avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mindre gunstig for leietaker enn de som følger av bestemmelsene i loven.

Sjekkliste ved inngåelse av husleieavtalerFør inngåelse av husleieavtalen

Leietaker:

 • Ikke signer husleieavtalen før du har sett leiligheten, og undersøk den nøye. Forhold som ville ha blitt oppdaget ved en forundersøkelse, kan ikke gjøres gjeldende som en mangel i etterkant.
 • Hent inn referanser fra tidligere leieforhold.
 • Undersøk hvem utleier er.
 • Undersøk om leieforholdet er tidsubestemt eller tidbestemt.
 • Ha en skriftlig husleieavtale og les alle punktene i avtalen. Sørg for at det er to eksemplarer av avtalen, som underskrives av utleier og leietaker og hvor partene beholder ett eksemplar hver.
 • Depositum skal innbetales på egen depositumskonto og det er utleier som skal dekke kostnadene ved å åpne depositumskontoen. Ikke betal depositum direkte til utleier. Depositumet skal settes på en særskilt bankkonto i leietakers navn.

Utleier:

 • Undersøk referanser fra tidligere leieforhold.
 • Undersøk om leietaker er betalingsdyktig.
 • Undersøk om leietaker er i arbeid eller mottar støtte fra NAV.
 • Det er vanlig å kreve mellom 3 til 6 måneders depositum. NAV-garanti gjelder ofte for et kort tidsrom, og dekker som regel kun skyldig husleie, ikke erstatning for skader på leieobjektet. Utleier må reagere raskt overfor NAV hvis husleien uteblir, og passe på forlengelse av garantien underveis i leieforholdet.

Husleieavtalen bør inneholde følgende:

 • Husleiens størrelse.
 • Forfallstid.
 • Depositum.
 • Tilleggskostnader for strøm, vann, internett.
 • Hvilke rom leieforholdet omfatter.
 • Oppsigelsesfrist (tidsbestemt eller tidsubestemt avtale).
 • Hvem skal stå for løpende vedlikehold, eventuelt hvem som skal klippe gresset eller måke snø.

Før innflytting

Leietaker:

 • Gå igjennom boligen sammen med utleier. Tilstanden og standarden på leieobjektet bør dokumenteres skriftlig for eventuelle feil og andre forhold av betydning.
 • Boligen skal være ryddet, rengjort og i forskriftsmessig stand når nøklene overleveres og i samsvar med de krav som følger av husleieavtalen og husleieloven.
 • Sjekk inventarlisten og påpek hvis det er mangler.

Utleier:

 • Gå igjennom boligen sammen med leietaker. Dette for å kunne dokumentere tilstanden på utleieobjektet ved utflytting. Ved usikkerhet, ta bilder.
 • For det tilfellet at boligen er møblert helt eller delvis, bør det settes opp en fullstendig inventarliste som signeres av partene i to eksemplarer. Både for å være i forkant av problemstillingene knyttet til hva som eventuelt er ødelagt, mangler eller hvem som eier gjenstandene.

Dersom det skal være bruksbegrensninger i leieforholdet, for eksempel forbud mot røyking innendørs og forbud mot dyrehold, må dette avtale særskilt i husleieavtalen.

Underveis i leieforholdet

Leietaker:

 • Tegn egen innboforsikring.
 • Dersom du oppdager feil eller at boligen ikke er tilstrekkelig rengjort, bør du reklamere skriftlig til utleier så snart som mulig. Fristen løper alltid fra da leietaker faktisk oppdaget mangelen, men den kan starte tidligere, dersom leietaker kan bebreides for å ikke ha oppdaget forholdet tidligere.
 • Ved ønsket oppsigelse må dette gjøres skriftlig.

Utleier:

 • Husk å forsikre bygningen.
 • Ved mislighold av husleieavtalen må det gis skriftlig varsel til leietaker.
 • Varsel om oppsigelse skal inneholde visse formkrav etter husleieloven § 9-7.

Ved utflytting

 • Gå igjennom leieobjektet, herunder tilstands- og inventarlisten som ble laget ved innflytting.
 • Signer på at korrekt antall nøkkelsett tilbakeleveres.
 • Avtal hvordan depositumet skal utbetales.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i eiendomsrett. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.