Skatteregler ved utleie av boligeiendom

Leieinntekter ved utleie av boligeiendom regnes i utgangspunktet som skattepliktig inntekt. Inntekten beskattes med 27 prosent. Det finnes imidlertid omfattende unntak fra denne skatteplikten.

18/09/2015

For det første er utleieinntektene skattefrie når eieren selv bruker minst halvparten av boligen selv. Halvparten av boligen regnes ut etter eiendommens totale utleieverdi. Med utleieverdi menes en normal utleieverdi for leiligheten/boligdelen på det frie markedet til det formål arealene er brukt til. Dersom for eksempel en enebolig kunne ha vært leid ut for 15.000,- kroner, mens kjellerleiligheten alene leies ut for 5.000,- kroner, samtidig som eieren selv bruker resten av eiendommen som egen bolig, vil utleieinntektene fra kjellerleiligheten være skattefrie. I tillegg vil utleieinntekter på til sammen inntil 20.000,- kroner i året, være skattefrie uavhengig av hvor stor del av eiendommen som leies ut. Skattefritak etter ovennevnte regler, gjelder både for eneboliger og tomannsboliger.

Utleieinntekter fra en leilighet som utgjør en del av en flermannsbolig, det vil si et rekkehus eller en selveierleilighet i en bygård eller en borettslagsleilighet, er imidlertid alltid skattepliktige. Hvis for eksempel boligeieren eier en bolig som består av en leilighet og en hybel med eget toalett og låsbar inngangsdør, vil utleieinntektene fra hybelen være skattepliktige. Dette gjelder også dersom hybelen har felles trappeoppgang eller liknende med andre boenheter. På den annen side vil utleieinntektene være skattefrie når hybelen har delt toalett og/eller delt inngangsdør med boligeieren.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i husleierett, og kan bistå både utleiere og leietakere i husleierettslige tvister. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater