Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Skatteregler ved utleie av boligeiendom

Leieinntekter ved utleie av boligeiendom regnes i utgangspunktet som skattepliktig inntekt. Inntekten beskattes med 27 prosent. Det finnes imidlertid omfattende unntak fra denne skatteplikten.

For det første er utleieinntektene skattefrie når eieren selv bruker minst halvparten av boligen selv. Halvparten av boligen regnes ut etter eiendommens totale utleieverdi. Med utleieverdi menes en normal utleieverdi for leiligheten/boligdelen på det frie markedet til det formål arealene er brukt til. Dersom for eksempel en enebolig kunne ha vært leid ut for 15.000,- kroner, mens kjellerleiligheten alene leies ut for 5.000,- kroner, samtidig som eieren selv bruker resten av eiendommen som egen bolig, vil utleieinntektene fra kjellerleiligheten være skattefrie. I tillegg vil utleieinntekter på til sammen inntil 20.000,- kroner i året, være skattefrie uavhengig av hvor stor del av eiendommen som leies ut. Skattefritak etter ovennevnte regler, gjelder både for eneboliger og tomannsboliger.

Utleieinntekter fra en leilighet som utgjør en del av en flermannsbolig, det vil si et rekkehus eller en selveierleilighet i en bygård eller en borettslagsleilighet, er imidlertid alltid skattepliktige. Hvis for eksempel boligeieren eier en bolig som består av en leilighet og en hybel med eget toalett og låsbar inngangsdør, vil utleieinntektene fra hybelen være skattepliktige. Dette gjelder også dersom hybelen har felles trappeoppgang eller liknende med andre boenheter. På den annen side vil utleieinntektene være skattefrie når hybelen har delt toalett og/eller delt inngangsdør med boligeieren.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i husleierett, og kan bistå både utleiere og leietakere i husleierettslige tvister. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.