Tidsbestemte husleieavtaler

En tidsbestemt husleieavtale er en leieavtale som er inngått for en bestemt tid og opphører uten oppsigelse ved utløpet av den avtalte leietiden.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.