Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Tidsbestemte husleieavtaler

En tidsbestemt husleieavtale er en leieavtale som er inngått for en bestemt tid og opphører uten oppsigelse ved utløpet av den avtalte leietiden.

For at en husleieavtale skal anses for å være tidsbestemt, må det således være fastsatt en bestemt opphørsdag allerede på avtaletidspunktet. Dette innebærer at det allerede på avtaletidspunktet må være mulig å fastslå opphørsdagen. En tidsbestemt husleieavtale kan i utgangspunktet inngås på følgende måter:

1) Huseleieavtalen opphører uten oppsigelse på en nærmere bestemt dato.

2) Husleieforholdet starter på en nærmere bestemt dato og opphører uten oppsigelse etter 3 år.

Dersom det ikke er mulig å fastslå husleieavtalens opphørsdag, regnes husleieavtalen for å være tidsubestemt. Les mer om tidsubestemte husleieavtaler her.

Ved utleie av bolig må utleier skriftlig opplyse om at husleieavtalen ikke kan sies opp i den avtalte leietid. Dersom dette ikke er gjort, gis leietaker en oppsigelsesrett også i leieperioden. Det antas at det kun gis en ensidig oppsigelsesadgang for leietaker i slike tilfeller. Husleielovens alminnelige regler om oppsigelsesfrist kommer til anvendelse.

Det kan avtales oppsigelsesadgang i leietiden også ved tidsbestemte husleieavtaler. Innholdet i oppsigelsesretten må i så tilfelle utledes av partenes avtale. Enkelte av husleielovens bestemmelser er imidlertid ufravikelig, og ved en eventuell motstrid mellom partenes avtale og husleielovens ufravikelige bestemmelser, vil sistnevnte komme til anvendelse.

En tidsbestemt avtale for leie av bolig kan ikke avtales for kortere tid enn 3 år. Kortere leietid kan dog avtales dersom avtalen gjelder lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, og utleier bor i samme hus, leieobjektet skal brukes som bolig av utleier selv eller hans husstand, eller utleier har en annen saklig grunn for tidsavgrensningen. Utleier kan kun påberope seg disse bestemmelsene dersom leietaker ble gjort skriftlig kjent med grunnene for tidsavgrensningen senest ved inngåelsen av leieavtalen, og leieobjektet ved leieavtalens opphør skal brukes i samsvar med den oppgitte grunnen. Dersom en leieavtale er inngått i strid med ovennevnte, anses leieavtalen for å være tidsubestemt. Les mer om tidsubestemte leieavtaler her.

Det gjelder ingen tidsbegrensninger ved tidsbestemte leieavtaler for lokaler.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i husleierett, og kan bistå både utleiere og leietakere i husleierettslige tvister. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.