Urimelig husleiebetaling og tilpasning til gjengs leie

Husleieloven oppstiller et alminnelig forbud mot å avtale en husleie som er urimelig høy i forhold til markedsleien på avtaletiden. Hva som i det enkelte tilfellet utgjør markedsleien på leieobjektet, må ses i forhold til det som vanligvis oppnås ved utleie av tilsvarende leieobjekter på liknende avtalevilkår på avtaletiden.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater