Urimelig husleiebetaling og tilpasning til gjengs leie

Husleieloven oppstiller et alminnelig forbud mot å avtale en husleie som er urimelig høy i forhold til markedsleien på avtaletiden. Hva som i det enkelte tilfellet utgjør markedsleien på leieobjektet, må ses i forhold til det som vanligvis oppnås ved utleie av tilsvarende leieobjekter på liknende avtalevilkår på avtaletiden.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater