Urimelig husleiebetaling og tilpasning til gjengs leie

Husleieloven oppstiller et alminnelig forbud mot å avtale en husleie som er urimelig høy i forhold til markedsleien på avtaletiden. Hva som i det enkelte tilfellet utgjør markedsleien på leieobjektet, må ses i forhold til det som vanligvis oppnås ved utleie av tilsvarende leieobjekter på liknende avtalevilkår på avtaletiden.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.