Utleiers oppsigelse av husleieavtalen

Med mindre annet følger av partenes avtale eller husleielovens bestemmelser, kan en tidsubestemt husleieavtale på nærmere vilkår sies opp av utleier.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.