Retting av mangel - Avhendingsloven § 4-10

Flere mennesker sitter på en cafe og jobber. Foto

Når det foreligger en mangel ved en eiendom, kan denne utbedres ved at selger foretar såkalt retting. Hovedregelen i avhendingsloven § 4-10 er at selger har rett til å tilby retting overfor kjøper, og at kjøper på visse vilkår har plikt til å aksepteres selgers tilbud. Bestemmelsen regulerer også kjøpers rett til å kreve at selger retter, men denne retten er mye mer begrenset enn selgers rettingsadgang.

02/12/2022

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→ Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

Selgers adgang til å rette en mangel

Etter avhendingsloven § 4-10 første ledd, har selger rett til å utbedre en mangel overfor kjøper, med den konsekvens at andre misligholdsbeføyelser blir avskåret. Med retting forstås at det foretas tiltak som medfører at eiendommen blir satt i kontraktsmessig stand.

Kjøper må i utgangspunktetakseptere selgers retting dersom den ikke fører til urimelig ulempe for kjøper. Eksempler på urimelig ulempe, er at kjøper må fraflytte eiendommen mens utbedringsarbeidene pågår eller at større deler av eiendommen ikke benyttes under arbeidene. Tar utbedringsarbeidene svært lang tid, vil det også kunne innebære en vesentlig ulempe for kjøper.Bestemmelsen inneholder ikke noen frist for selger til å fremsette et tilbud om retting. Selger må ha tid til å vurdere reklamasjonen og hvilke alternativer han har, men det er forutsatt at tilbudet må settes frem raskt. Selv om selger gjennomfører retting som kjøper har plikt til å godta, kan kjøper likevel kreve erstatning for den forsinkelsen som utbedringsarbeidene har ført til eller prisavslag for verdireduksjonen som følge av at mangelen bare er delvis utbedret.

Rettingen skal skje innen rimelig tid etter at kjøper har gjort mangelen gjeldende samt gjort det mulig for selger å rette. Rettingen skal skje for selgers regning. Dersom rettingen ikke blir gjennomført slik at eiendommen blir satt i kontraktsmessig stand, eller ikke blir gjennomført i det hele tatt, vil kjøper istedenfor kunne kreve selger for en av de øvrige misligholdsbeføyelsene.

Dersom kjøper derimot avviser et rettmessig rettingstilbud fra selger, så vil retten til å kreve prisavslag eller heving falle bort. Kjøper mister imidlertid ikke et eventuelt erstatningskrav, men erstatningskravet kan reduseres med en sum som svarer til det selgeren ville har spart dersom han hadde fått gjennomføre rettingsarbeidet selv.

Kjøpers krav om retting

Kjøper har kun anledning til å kreve at selger retter en mangel når selger har oppført en ny bolig for salg, enten ved at selger har bygget boligen selv eller ved at han har benyttet selvstendige oppdragstakere til å sette opp boligen. Det stilles ikke som krav at selger driver næringsvirksomhet med oppføring og salg av eiendommer. Salg av en brukt bolig faller med andre ord utenfor bestemmelsen. Kjøper kan videre kun kreve retting dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for selger. Her må det legges vekt på hva som er praktisk og økonomisk mulig. En selger som for eksempel har nødvendig fagkunnskap og et apparat for utbedring av mangler, vil lettere kunne pålegges et krav om utbedring.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i avhendingsloven. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Bli kjent med våre advokater i dag

Tonje

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater