Avhendingsloven § 4-10: Retting av mangel

Når det foreligger en mangel ved en eiendom, kan denne utbedres ved at selger foretar såkalt retting. Hovedregelen i avhendingsloven § 4-10 er at selger har rett til å tilby retting overfor kjøper, og at kjøper på visse vilkår har plikt til å aksepteres selgers tilbud. Bestemmelsen regulerer også kjøpers rett til å kreve at selger retter, men denne retten er mye mer begrenset enn selgers rettingsadgang.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater