Avhendingsloven § 4-10: Retting av mangel

Når det foreligger en mangel ved en eiendom, kan denne utbedres ved at selger foretar såkalt retting. Hovedregelen i avhendingsloven § 4-10 er at selger har rett til å tilby retting overfor kjøper, og at kjøper på visse vilkår har plikt til å aksepteres selgers tilbud. Bestemmelsen regulerer også kjøpers rett til å kreve at selger retter, men denne retten er mye mer begrenset enn selgers rettingsadgang.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet. 

Mer om

Bli kjent med våre advokater: