Avhendingsloven - Kjøpers Avhendingsloven § 4-9: Kjøpers undersøkelsesplikt etter overtakelse

Avhendingsloven § 4-9 regulerer kjøpers plikt til å undersøke eiendommen etter at han har overtatt bruken av eiendommen. Motsetningsvis er det § 3-10 som regulerer kjøpers undersøkelsesplikt før avtaleinngåelse. Les mer om avhendingsloven – Kjøpers undersøkelsesplikt før avtaleinngåelse. Kjøper har således en aktivitetsplikt etter overtakelsen til å undersøke eiendommen grundig.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet. 

Mer om

Bli kjent med våre advokater: