Avhendingsloven - Kjøpers Avhendingsloven § 4-9: Kjøpers undersøkelsesplikt etter overtakelse

Avhendingsloven § 4-9 regulerer kjøpers plikt til å undersøke eiendommen etter at han har overtatt bruken av eiendommen. Motsetningsvis er det § 3-10 som regulerer kjøpers undersøkelsesplikt før avtaleinngåelse. Les mer om avhendingsloven – Kjøpers undersøkelsesplikt før avtaleinngåelse. Kjøper har således en aktivitetsplikt etter overtakelsen til å undersøke eiendommen grundig.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater