Avhendingsloven - Kjøpers Avhendingsloven § 4-9: Kjøpers undersøkelsesplikt etter overtakelse

Avhendingsloven § 4-9 regulerer kjøpers plikt til å undersøke eiendommen etter at han har overtatt bruken av eiendommen. Motsetningsvis er det § 3-10 som regulerer kjøpers undersøkelsesplikt før avtaleinngåelse. Les mer om avhendingsloven – Kjøpers undersøkelsesplikt før avtaleinngåelse. Kjøper har således en aktivitetsplikt etter overtakelsen til å undersøke eiendommen grundig.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater