Avhendingsloven § 5-4: Selgers erstatningskrav ved forsinkelse fra kjøpers side

Etter avhendingsloven § 5-4 kan selger kreve erstatning dersom kjøper er forsinket med å betale kjøpesummen. Dette gjelder imidlertid ikke hvis kjøper kan godtgjøre at forsinkelsen oppstod som følge av stans i betalingen eller en hindring utenfor kjøpers kontroll, og det ikke er rimelig å forvente at kjøper kunne ha regnet med hindringen på avtaletidspunktet, eller at kjøper kunne ha overvunnet eller unngått følgene av hindringen. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet. 

Mer om

Bli kjent med våre advokater: