Avhendingsloven § 5-4: Selgers erstatningskrav ved forsinkelse fra kjøpers side

Etter avhendingsloven § 5-4 kan selger kreve erstatning dersom kjøper er forsinket med å betale kjøpesummen. Dette gjelder imidlertid ikke hvis kjøper kan godtgjøre at forsinkelsen oppstod som følge av stans i betalingen eller en hindring utenfor kjøpers kontroll, og det ikke er rimelig å forvente at kjøper kunne ha regnet med hindringen på avtaletidspunktet, eller at kjøper kunne ha overvunnet eller unngått følgene av hindringen. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater