Avhendingsloven § 5-4: Selgers erstatningskrav ved forsinkelse fra kjøpers side

Etter avhendingsloven § 5-4 kan selger kreve erstatning dersom kjøper er forsinket med å betale kjøpesummen. Dette gjelder imidlertid ikke hvis kjøper kan godtgjøre at forsinkelsen oppstod som følge av stans i betalingen eller en hindring utenfor kjøpers kontroll, og det ikke er rimelig å forvente at kjøper kunne ha regnet med hindringen på avtaletidspunktet, eller at kjøper kunne ha overvunnet eller unngått følgene av hindringen. 

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater