Husleieloven: Misligholdsbeføyelser ved mangler og forsinkelser

Det følger av husleieloven § 2-8 at leietaker må reklamerer over en mangel overfor utleier innen rimelig tid etter at leietaker burde ha oppdaget mangelen. "Innen rimelig tid" er en såkalt relativ reklamasjonsfrist og det må vurderes konkret i hver enkelt sak på hvilket tidspunkt leietaker burde ha oppdaget mangelen. En absolutt reklamasjonsfrist finnes ikke. Det vil også være en forskjell mellom de mangler som kan oppdages med én gang, og de forhold som først avdekkes ved en nærmere undersøkelse. 

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater