Leieperioden - Næringsbygg

en mann sitter i et kontorlandskap og smiler. Foto

Hvor lang leieperioden skal være, må defineres klart. I næringsforhold står partene fritt til å avtale seg bort fra lovens hovedregel om at leieavtalen er tidsubestemte, altså at den løper til en av partene gyldig sier den opp. Det må derfor også fremgå tydelig om leieforholdet skal være oppsigelig i leieperioden eller ikke.

14/12/2023

Leieavtalen

En tidsbestemt leieavtale løper ut av seg selv idet opphørstidspunktet inntreffer. Leietaker har ikke krav på at utleier sender oppsigelse, eller varsel om at leietiden er i ferd med å løpe ut. Leietaker har heller ikke et vern mot oppsigelse. Leietaker er ansvarlig for å overholde opphørstidspunktet, herunder være utflyttet fra leieobjektet, og å stille leieobjektet klart for utleier i henhold til leieavtalen.

Dersom leietaker ikke flytter ut innen opphørstidspunktet, og utleier ikke sender skriftlig flytteoppfordring innen tre måneder etter opphørstidspunktet, går leieforholdet over til å bli tidsubestemt. I næringsleie er det vanlig å gjøre unntak fra husleieloven på dette punktet. For utleier er det naturlig å kreve at leieavtalen overholdes, altså at leietaker fraflytter leieobjektet. Skjer ikke det frivillig, må utleier begjære tvangsfravikelse. Dersom utleier har overholdt sine plikter, og leietaker fortsetter å være i leieobjektet, kan utleier kreve erstatning for positiv kontraktsinteresse, for eksempel tapt husleie og kostnader til inndrivelse.

En leietaker som går fra leieforholdet før opphørstidspunktet, er i utgangspunktet fortsatt bundet av leieavtalen. Det betyr at han plikter å betale leie ut leieperioden. Utleier kan ha en tapsbegrensingsplikt, men hvorvidt det gjelder og omfanget av plikten vil bero på en konkret vurdering av slikt som gjenværende leieperiode, leieobjektets kvaliteter og lignende.

Forlengelse

Det er ikke uvanlig at leietaker gis en rett til å forlenge leieforholdet med en eller flere perioder. I næringsforhold kan man både ha en opsjon på forlengelse til samme vilkår, slik at alle forhold inkludert husleien fortsetter som opprinnelig avtalt, og man kan ha reforhandlingsmuligheter – vanligvis til markedsmessig leie. Det er særlig viktig at en slik opsjon gis en klar frist, slik at utleier får mulighet til å områ seg dersom leietaker ikke forlenger, og at eventuelle justeringer av leieavtalen kan varsles i tide.

I standardkontrakten har man foreslått to alternativer:

 • Forlengelse på samme vilkår
 • Forlengelse med markedsregulering av husleien, men øvrige vilkår like. I dette alternativet er det også lagt inn takstkommisjon for å lande uenighet.

Dette forhindrer dog ikke at det kan legges andre premisser for fastsettelse av både markedsleie og øvrige kontraktsvilkår

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Kitty

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater