Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Endringer av leieobjektet

I utgangspunktet har ikke leietaker rett til å foreta forandring av leieobjektet uten utleiers skriftlige samtykke. Utleier står fritt til å bestemme om endringene skal utføres eller ikke.

Dersom leietaker skal utføre endringer, bør utleier ta stilling til om leietaker skal fjerne endringene/innretningene etter endt leieforhold eller om de skal tilfalle utleier, samtidig som samtykke til arbeidene gis.

I næringsleieforhold vil partene normalt regulere dette slik at leietaker kan gjøre endringer som utleier ikke har saklig grunn til å motsette seg.

Utleier kan gjøre forsvarlige endringer, og det kreves normalt ikke samtykke fra leietaker. Dog skal utleier påse at arbeider utføres uten at det påfører leietaker nevneverdig ulempe, for eksempel hva gjelder tidspunkt på døgnet og støy.

Den som utfører endringene, har ansvaret for innhenting av eventuelle offentlige tillatelser

Utleier bør vurdere de skattemessige konsekvensene av leietakers endringer, både ved kontraktsinngåelsen og i leieperioden. Dersom leietakers endringer tilfaller utleier ved endt leieperiode, kan utleier få en skattepliktig fordel.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.