Endringer av leieobjektet

To damer står utenfor et bygg og prater. Foto

I utgangspunktet har ikke leietaker rett til å foreta forandring av leieobjektet uten utleiers skriftlige samtykke. Utleier står fritt til å bestemme om endringene skal utføres eller ikke.

14/12/2023

Utføring av endringer

Dersom leietaker skal utføre endringer, bør utleier ta stilling til om leietaker skal fjerne endringene/innretningene etter endt leieforhold eller om de skal tilfalle utleier, samtidig som samtykke til arbeidene gis.

I næringsleieforhold vil partene normalt regulere dette slik at leietaker kan gjøre endringer som utleier ikke har saklig grunn til å motsette seg.

Utleier kan gjøre forsvarlige endringer, og det kreves normalt ikke samtykke fra leietaker. Dog skal utleier påse at arbeidet utføres uten at det påfører leietaker nevneverdig ulempe, for eksempel hva gjelder tidspunkt på døgnet og støy.

Den som utfører endringene, har ansvaret for innhenting av eventuelle offentlige tillatelser

Utleier bør vurdere de skattemessige konsekvensene av leietakers endringer, både ved kontraktsinngåelsen og i leieperioden. Dersom leietakers endringer tilfaller utleier ved endt leieperiode, kan utleier få en skattepliktig fordel.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat (kitty)

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater