Uriktig eller manglende ferdigattest - hva betyr det?

Design uten navn 2022 02 21 T154231 818

Ferdigattesten er bygningsmyndighetenes bekreftelse på at byggverket er oppført i samsvar med søknadsgrunnlag og kravene i plan- og bygningsloven. Fra tid til annen opplever uskyldige boligeiere at boligen mangler ferdigattest eller at ferdigattesten blir trukket tilbake. Dette kan føre til store problemer og betydelige utgifter for boligeier. Hvilke rettigheter har du i en slik situasjon?

21/02/2022

Hva er ferdigattest?

En ferdigattest bekrefter at byggearbeidene er ferdigstilt og avslutter kommunens saksbehandling. Det er nettopp ferdigattesten som beviser og dokumenterer at tiltaket, for eksempel boligen eller fritidsboligen, er utført i samsvar med gjeldende regelverk.

Når det gjenstår mindre vesentlig arbeid kan kommunen gi midlertidig brukstillatelse slik at boligen kan tas i bruk. Av brukstillatelsen skal det framgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse. Dersom ikke fristen blir overholdt skal kommunen gi pålegg om ferdigstillelse.

Alle søknadspliktige tiltak skal avsluttes med en ferdigattest når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver eller ansvarlig søker.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til ferdigattest.

Hva om ferdigattest mangler?

For boliger omsøkt før 1998 foreligger ikke ferdigattest, og det vil ikke være mulig å skaffe dette fra kommunen. Dette er begrunnet i en lovendring i plan- og bygningsloven.

For nyere boliger skal det imidlertid foreligge ferdigattest. Det er ansvarlig søker som har ansvaret for at tiltaket avsluttes ved innsending av nødvendige opplysninger for kommunens utsendelse av ferdigattest.

Det er boligeier selv som er ansvarlig for at boligen er godkjent i samsvar med lov og forskrift, selv om du kanskje var uvitende om manglende ferdigattest. Hvis ferdigattesten mangler må det fremsettes krav overfor ansvarlig søker eller eventuelt tidligere selger av boligen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med med å kartlegge hvorfor din bolig mangler ferdigattest.

Tillitsbasert system

Systemet for å få ferdigattest er basert på tillit og det er viktig at de utførte arbeider sluttdokumenters korrekt slik at ferdigattesten gis på riktig grunnlag.

Når systemet er basert på tillit så kan det lett oppstå feil. Hva skjer i de sakene hvor ferdigattesten er gitt på uriktig grunnlag?

Ferdigattest på uriktig grunnlag

Det at en ferdigattest er gitt på uriktig grunnlag innebærer at ferdigattesten kan trekkes tilbake av kommunen og boligen vil være ubeboelig frem til ny tillatelse er gitt.

Det at en ferdigattest er gitt på uriktig grunnlag betyr eksempelvis at ferdigstilte arbeider avviker fra sluttdokumentasjonen.

Det er en fortvilende situasjon hvis du har kjøpt en bolig hvor det viser seg at ferdigattesten trekkes tilbake av kommunen. Dette innebærer at du må flytte ut av boligen og at du selv har ansvaret for at boligen gis ny tillatelse.

Krav mot utbygger?

Kommunen kan pålegge ansvarlig søker å rette de forhold som er i strid med ferdigattesten innen fem år. Hvis det har gått lengre tid enn fem år kan det sendes pålegg med krav om retting mot ansvarlig søker så fremt særlige grunner tilsier dette.

En slik situasjon vil føre med seg problemer og økonomiske utgifter for de som berøres og det kan være hensiktsmessig å kontakte advokat hvis man finner seg i en slik situasjon. Det kan videre oppstå problemer for eier av boligen hvis ansvarlig søker, for eksempel entreprenør, har gått konkurs. Da risikerer de som berøres å bli sittende med store deler av regningen selv.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med å fremme krav overfor ansvarlig søker eller gå i dialog med bygningsmyndighetene, dersom ansvarlig søker har misligholdt å søke ferdigattest

Krav mot selger?

Ved boligkjøp skal det gis opplysninger om ferdigattest og det skal opplyses om det foreligger ferdigattest. Manglende ferdigattest kan gi grunnlag for mangelskrav og krav om prisavslag fra selger. Den vanligste problemstillingen er at selger eller eiendomsmegler gir mangelfulle/uriktige opplysninger om boligens ferdigattest i forbindelse med salget.

Finansklagenemnda Eierskifte har behandlet flere saker hvor kjøper har krevd prisavslag som en følge av at det ble gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger om ferdigattest ved salg av bolig.

I en avgjørelse fra 2020 (FinKN- 2020-753) ble kjøper tilkjent prisavslag da eiendomsmegler hadde opplyst kjøper om at det ikke fantes ferdigattest i kommunens arkiver. Etter overtakelse ble imidlertid kjøper kjent med at boligen ikke var godkjent som boenhet av kommunen og bolig manglet ferdigattest.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med å fremme krav om prisavslag overfor selger, dersom du har oppdaget at din bolig mangler ferdigattest etter kjøp eller overtakelse av bolig.

Bli kjent med våre advokater i dag

Tonje

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Spørsmål til ferdigattest?

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater