Budstikka: Boligutbygger må ta flere måneders pause

Nabogruppe vant frem i Tingretten – boligprosjekt er satt på pause.

23/08/2018

Mandag 20. august 2018 ble det klart at nabogruppen, som lenge har ergret seg over tiltakshavers byggeplaner, endelig kan smile etter en foreløpig seier i Tingretten.

Det kunne Budstikka meddele onsdag.

Naboene har siden mars 2018 forsøkt å stanse boligprosjektet som antagelig vil redusere deres boligverdi med opptil 1.700.000 kroner.

Retten avsa kjennelse denne uken og ga nabogruppen medhold.

«Retten har under tvil kommet til at Tangen Consulting mest sannsynlig har mulighet for å redusere ulempene som påføres naboene, ved å flytte og/eller eventuelt redusere størrelsen på nybygget noe», heter det i kjennelsen.

Tingretten pålegger utbygger midlertidig byggestans for å forhindre uopprettelig skade frem til hovedsaken kommer opp på nyåret. Da vil Tingretten komme med sin endelig avgjørelse.

Tangen Consulting ønsket ikke å kommentere saken overfor Budstikka, men advokat Lars-Henrik Windhaug, som har representert nabogruppen siden juni 2017, forteller at han er glad naboene nå får et etterlengtet pusterom frem til hovedkravet avgjøres.

– Det er gledelig å se at retten ser hvilke betydelige ulemper tiltaket påfører naboene, og at den er enig med oss i at det er rimelig å pålegge utbygger midlertidig byggestans for å hindre uopprettelig skade, inntil hovedsaken kommer opp, forteller Windhaug.

Hovedsaken er berammet til 12. februar 2019 og skal gå over tre rettsdager.

Du kan lese hele saken i Budstikka her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater