Budstikka: Dette gjør du om eiendomsmeglere banker på døren din

Eiere av attraktive tomter rådes til å rådføre seg med eksperter i området, samt utvise sunn skepsis før de eventuelt inngår avtale om eiendomsutvikling.

02/05/2019

Det understreker blant annet advokat Lars-Henrik Windhaug i Codex, i en artikkel av Budstikka.

I saken fremstilles skrekkeksempelet. Familien Linge har en stor tomt i Asker, som de i to år har kjempet om å få tilbake råderetten over. En eiendomsutvikler hadde tidligere kjøpt nabotomten, med planer om å bygge tre hus. Dette så ikke kommunen ut til å godkjenne, hvilket medførte at eiendomsutvikleren overtalte familien Linge å bygge ett av husene på deres tomt, mot at en del av eiendomsutviklerens eiendom ble overført til dem.

Det som ikke skal ha kommet tydelig frem, og som nå er sakens kjerne, var at han da også sikret seg retten til å bygge det største huset på eiendommen, mens Linge selv må holde seg under 80 kvm.

Windhaug oppfordrer alle til å rådføre seg med eksperter før en eventuell kontraktinngåelse, i tillegg til å utvise sunn skepsis.

– Verdien av en eiendom vil variere på grunnlag av hva man kan bygge – og hvor mye man har lov til å bygge. Private aktører kan sende inn forslag til privat områderegulering for et område, og en tomt som ligger i et område for landbruk, natur og fritid, vil få vesentlig økt verdi om den ender opp i et område for boligformål.

Les saken i sin helhet på Budstikka.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater