Budstikka: Takstmann: Nybygg forringer eksisterende boligs verdi med 500.000 kr

Nabogruppe reagerer kraftig på nybygg på nabotomt, som kan redusere verdien på deres boliger med opptil 1.700.000 kroner.

16/08/2018

Siden juni i fjor har nabogruppen kjempet mot utbygger, som i utgangspunktet ville bygge enebolig og tomannsbolig på tomten. Med hjelp fra Codex Advokat ved advokat Lars-Henrik Windhaug, tok de ut et fastsettelsessøksmål med domskrav om at servituttene på tomten fortsatt eksisterer og kan påtales av naboene. Tingretten ga nabogruppen fullt medhold og konkluderte med at tomten verken kan deles eller seksjoneres, eller bebygges med mer enn én bolig som er høyere enn én etasje over nåværende terreng.

I tillegg til å anke saken, svarte utbygger på dette ved å søke om byggetillatelse til én 240 kvadratmeter stor enebolig over ett plan på tomtens høyeste punkt. Etter flere klagerunder har Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak og utbygger er nå godt i gang med arbeidet på tomten.

Dette har fått naboene til å reagere igjen, som onsdag denne uken møtte utbygger i retten igjen. Her var en av hovedargumentene at plasseringen av eneboligen vil få store konsekvenser for deres boligverdi. For å underbygge påstanden var nabogruppen bistått av en takstmann som kunne fortelle at omsetningsverdien av samtlige omliggende boliger vil falle med flere hundre tusen dersom bygningsplanen blir gjennomført.

Uriktige opplysninger

Advokat Lars-Henrik Windhaug representerer nabogruppen også i denne saken. Windhaug argumenterte for at en alternativ plassering av boligen vil få liten betydning for utbyggingskostnadene til tiltakshaver, og stor betydning for de ulempene som nabogruppen opplever. Alternativ plassering vil medføre at ulempene nesten bortfaller i sin helhet. I tillegg viste Windhaug til uriktige opplysninger i utbyggers søknad, skriver Budstikka.

– Det gjelder blant annet drikkevannet til noen av saksøkerne – som de mener forurenses på grunn av sprengning. Dette har dessuten utbygger ikke opplyst i forbindelse med søknader til kommunen, forklarte Windhaug.

Prosessfullmektigen til saksøkte mente argumentene var hinsides, og at beskyldningene ikke var godt nok dokumentert.

Les hele saken i Budstikka her.

Kjennelsen er ventet å komme i løpet av neste uke.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater