Bonytt: Boligsalg og forsikring

(Bonytt:) Ca 1 av 4 boligkjøpere klager på sin nye bolig. Årsakene kan være mange, men fuktskader, taklekkasjer, drenering og feil ved det elektriske anlegg er klare gjengangere.

03/05/2012

I henhold til avhendingsloven har du som selger ansvar for skjulte feil og mangler ved boligen du selger i 5 år, og selv om boligen «selges som den er» kan det dukke opp feil som selger kan bli ansvarlig for. Dersom du velger å tegne eierskifteforsikring, overføres dette ansvaret til ditt forsikringsselskap og eventuelle krav fra boligkjøper må rettes til og behandles av forsikringsselskapet. En slik forsikring fungerer ikke bare som en forsikring for selger, men innebærer også en trygghet for kjøper i den forstand at vedkommende er garantert utbetaling av oppgjør dersom de har et rettmessig krav mot selger.

Fra årsskiftet 2005/2006 har man som kjøper også mulighet til å tegne forsikring i forbindelse med boligkjøpet i form av boligkjøperforsikring. Denne fungerer som et mottrekk til selgers eierskifteforsikring og dekker kjøper sine kostnader til fagkyndige vurderinger av mangelens omfang samt advokatbistand.

Finn Linde Eriksen i Codex Advokat Oslo AS påpeker at det i mange tilfeller kan være lang vei mellom å ha rett og å få rett, og presiserer viktigheten av at boligkjøpere er klar over hvilke muligheter de har til å få dekket sine advokatutgifter.

– Når selger som oftest er representert av et profesjonelt eierskifteforsikringsselskap og de faktiske samt juridiske vurderingene i slike saker kan være vanskelige, kan dette medføre at veien frem til et eventuelt prisavslag/erstatningsbeløp fra selger blir lang, uttaler Linde Eriksen.

Dersom boligkjøperforsikringsselskapet velger å avslutte saken mot kjøper sitt ønske, er det naturlige steg å søke advokatbistand. Kjøper kan normalt søke om å få dekket 80%av sine utgifter til advokat under sin alminnelige innbo- eller villaforsikring i form av så kalt rettshjelpsdekning.

– Problemet som kan dukke opp da, er at flere av de store forsikringsselskapene har bestemt at de ikke innvilger slik rettshjelpsdekning dersom boligkjøper tidligere har tegnet en boligkjøperforsikring. Her kan kjøper sitte i saksa, forteller Linde Eriksen. Kjøper risikerer da mye arbeid med å forsøke å få innvilget rettshjelpsdekning og i verste fall må de dekke kostnadene selv. Det er derfor viktig å opplyse om ringvirkningene ved å tegne en forsikring.

Våre advokater bistår deg med boligsaken!

Alle boligsaker må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater