EIENDOMSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

EIENDOMSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Kontakt oss

Grunnboksblad

Hver enhet i matrikkelen har et eget grunnboksblad. Matrikkelen er et offentlig register over alle grunneiendommer i Norge.

Av Codex Advokat og Eiendomsadvokater.no

23. februar 2011

Grunnboksbladet gir informasjon om opprettelsen av matrikkelenheten, hvem som har grunnbokshjemmel til den, opplysninger om pengeheftelser samt tinglyste rettigheter/servitutter.

Begrepet grunnboksblad stammer fra tiden da informasjon om alle eiendommer i Norge ble ført manuelt i en bok.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Det er uforpliktende å sende oss en henvendelse.

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 80 ansatte
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater