Grunnboksblad

Hver enhet i matrikkelen har et eget grunnboksblad. Matrikkelen er et offentlig register over alle grunneiendommer i Norge.

16/05/2019

Grunnboksbladet gir informasjon om opprettelsen av matrikkelenheten, hvem som har grunnbokshjemmel til den, opplysninger om pengeheftelser samt tinglyste rettigheter/servitutter.

Begrepet grunnboksblad stammer fra tiden da informasjon om alle eiendommer i Norge ble ført manuelt i en bok.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater