EIENDOMSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

EIENDOMSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Kontakt oss

Fellesareal

Alt areal på en eiendom som er ment å tjene til felles nytte for to eller flere seksjoner vil normalt være definert som fellesareal.

Av Codex Advokat og Eiendomsadvokater.no

17. februar 2011

I seksjoneringssammenheng er det derfor viktig at det settes klare grenser mellom hva som er fellesareal og hva som tilhører den enkelte seksjon.
Areal som kun er tiltenkt brukt av en seksjon er ikke å anse som fellesareal.

Videre er det viktig å sørge for at alle fellesfunksjoner plasseres på fellesareal.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Det er uforpliktende å sende oss en henvendelse.

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 80 ansatte
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater