16/05/2019

Hjemmelshaver er den person (fysisk eller juridisk) som har tinglyst eiendomsrett til en eiendom. Nærmere bestemt den personen som står oppført i grunnboken som eier av eiendommen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater