Priser på seksjonering

Hva koster seksjonering? Her får du en oversikt over ulike gebyrer ved seksjonering.

17/10/2022

Gebyret for kommunens saksbehandling: ca. 15 000,- kroner

Gebyret for kommunens saksbehandling varierer avhengig av antall seksjoner og om reseksjonering, men ligger antakelig på ca. 15 000,- kroner.

Tinglysningsgebyr: 540-585,- kroner

Når seksjoneringsbegjæringen sendes til Statens kartverk for tinglysning, påløper det et tinglysningsgebyr som i dag er på 585,- kroner på papir, og 540,- kroner elektronisk.

Vårt salær: ca. 30.000,- kroner

Dersom kunde har forberedt alle nødvendige dokumenter, vil vårt salær for et seksjoneringsoppdrag normalt ligge på ca. 30 000,- eks. mva, frem til og med innsendelse av seksjoneringsbegjæringen. Ved større seksjoneringsoppdrag kan vårt salær avtales på forhånd (fastpris). For profesjonelle utbyggere/entreprenører tilbyr vi faste rammeavtaler. Dersom seksjoneringen også omfatter utendørs tilleggsdeler, kreves det oppmålingsforretning, og kostnaden blir derfor høyere. Offentlige gebyrer kommer i tillegg.

Gebyret for oppmålingsforretningen: ca. 30.000,- kroner

Gebyret for oppmålingsforretningen vil ligge på ca. 30.000,- kroner og oppover, avhengig av utendørsarealets størrelse og antall utearealer som skal måles opp. Gebyret varierer fra kommune til kommune.

Ekstra kostnader

I tillegg kommer eventuelt etterfølgende arbeid vis-a-vis plan- og bygningsetaten i kommunen.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Kitty

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater