Priser på seksjonering

Gebyret for kommunens saksbehandling varierer fra kommune til kommune, men det ligger normalt på mellom 2.580,- og 4.300,- kroner. Når seksjoneringsbegjæringen sendes til Statens kartverk for tinglysning, påløper det et tinglysningsgebyr som i dag er på 525,- kroner.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.