Priser på seksjonering

Hva koster seksjonering? Codex Advokat gir deg en oversikt.

07/04/2021

Gebyret for kommunens saksbehandling: inntil 5000,- kroner

Gebyret for kommunens saksbehandling varierer fra kommune til kommune, men det ligger normalt på inntil 5000,- kroner.

Tinglysningsgebyr: 540-585,- kroner

Når seksjoneringsbegjæringen sendes til Statens kartverk for tinglysning, påløper det et tinglysningsgebyr som i dag er på 585,- kroner på papir, og 540,- kroner elektronisk.

Vårt salær: ca. 25.000,- kroner

Vårt salær for et seksjoneringsoppdrag vil normalt ligge på ca. 25.000,- kroner + merverdiavgift frem til og med innsendelsen av seksjoneringsbegjæringen. Ved større seksjoneringsoppdrag kan vårt salær avtales på forhånd (fastpris). For profesjonelle utbyggere/entreprenører tilbyr vi faste rammeavtaler.

Gebyret for oppmålingsforretningen: 30.000,- kroner

Gebyret for oppmålingsforretningen vil ligge på ca. 30.000,- kroner og oppover, avhengig av utendørsarealets størrelse.

Ekstra kostnader

I tillegg kommer eventuelt etterfølgende arbeid vis-a-vis plan- og bygningsetaten i kommunen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater