Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Priser på seksjonering

Hva koster seksjonering? Codex Advokat gir deg en oversikt.

Gebyret for kommunens saksbehandling: inntil 5000,- kroner

Gebyret for kommunens saksbehandling varierer fra kommune til kommune, men det ligger normalt på inntil 5000,- kroner.

 

Tinglysningsgebyr: 540-585,- kroner

Når seksjoneringsbegjæringen sendes til Statens kartverk for tinglysning, påløper det et tinglysningsgebyr som i dag er på 585,- kroner på papir, og 540,- kroner elektronisk.

 

Vårt salær: ca. 25.000,- kroner

Vårt salær for et seksjoneringsoppdrag vil normalt ligge på ca. 25.000,- kroner + merverdiavgift frem til og med innsendelsen av seksjoneringsbegjæringen. Ved større seksjoneringsoppdrag kan vårt salær avtales på forhånd (fastpris). For profesjonelle utbyggere/entreprenører tilbyr vi faste rammeavtaler.

 

Gebyret for oppmålingsforretningen: 30.000,- kroner

Gebyret for oppmålingsforretningen vil ligge på ca. 30.000,- kroner og oppover, avhengig av utendørsarealets størrelse.

 

Ekstra kostnader

I tillegg kommer eventuelt etterfølgende arbeid vis-a-vis plan- og bygningsetaten i kommunen. 

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.