Rettslig rådighet over eierseksjon

Utgangspunktet er følgelig at den enkelte sameier har fri råderett over sin seksjon, som en eneeier.

Unntak eller begrensinger i den rettslige rådigheten over en seksjon, kan følge av sameiets vedtekter. En eventuell begrensning i rådigheten krever sameierens samtykke. Et eksempel på en begrensning i den rettslige rådigheten, er et krav om at erverver eller leier må være over 55 år eller at seksjonen må være tilrettelagt spesielt for eldre. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater