Rettslig rådighet over eierseksjon

Utgangspunktet er følgelig at den enkelte sameier har fri råderett over sin seksjon, som en eneeier.

Unntak eller begrensinger i den rettslige rådigheten over en seksjon, kan følge av sameiets vedtekter. En eventuell begrensning i rådigheten krever sameierens samtykke. Et eksempel på en begrensning i den rettslige rådigheten, er et krav om at erverver eller leier må være over 55 år eller at seksjonen må være tilrettelagt spesielt for eldre. 

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater