Seksjonering av borettslag

Borettslag kan i sin kraft av å være borettslag ikke seksjoneres. Årsaken til dette er at man ikke eier eiendommen på samme måte som ved selveierleiligheter, men besitter en i utgangspunktet livsvarig, men omsettelig leierett.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater