EIENDOMSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

EIENDOMSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Kontakt oss

Seksjonering av borettslag

Borettslag kan i sin kraft av å være borettslag ikke seksjoneres. Årsaken til dette er at man ikke eier eiendommen på samme måte som ved selveierleiligheter, men besitter en i utgangspunktet livsvarig, men omsettelig leierett.

Av Codex Advokat og Eiendomsadvokater.no

6. juli 2011

{#Borettslag}

Dersom borettslag skal kunne seksjoneres må man først endre eierformen. Man må oppløse borettslaget for samtidig å stifte et boligsameie.

Dette er fullt mulig rettslig, men det er visse kjøreregler som må overholdes i forhold til beslutningsprosessen og eventuelle panthavere. Vi kan bistå med rådgivning hele veien fra oppløsningen av borettslaget, frem til ferdig seksjonerte leiligheter.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Det er uforpliktende å sende oss en henvendelse.

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 80 ansatte
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater