Seksjonering av borettslag

Borettslag kan i sin kraft av å være borettslag ikke seksjoneres. Årsaken til dette er at man ikke eier eiendommen på samme måte som ved selveierleiligheter (eierseksjoner). Det er borettslaget som eier eiendommen, mens beboer har en bruksrett/leierett til en bestemt andel (leilighet) i borettslaget. Andelen er omsettelig og kan pantsettes. Borettslagsandeler er registret i borettsregisteret hos Kartverket.

07/04/2021

Dersom borettslag skal kunne seksjoneres må man først endre eierformen. Man må oppløse borettslaget for samtidig å stifte et boligsameie.

Dette er fullt mulig rettslig, men det er visse kjøreregler som må overholdes i forhold til beslutningsprosessen og eventuelle panthavere. Vi kan bistå med rådgivning hele veien fra oppløsningen av borettslaget, frem til ferdig seksjonerte leiligheter.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater