Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Seksjonering av enebolig og tomannsbolig

Eneboliger av en viss størrelse lar seg ofte seksjonere. Det knytter seg imidlertid vilkår til både størrelsen på uteoppholdsarealer, parkeringsplasser, samt inndelingen av bygget.

Seksjonering av enebolig

Den senere tid har man sett en klar trend i form av at større- og sentrumsnære eneboliger bygges om til eierseksjoner. Dette kan virke betydelig prisøkende på eiendomsmassen som helhet ved videresalg. Hver enkelt sesjon må imidlertid ha tilgang til eget bad og kjøkken, samt separat inngang til boenheten. Felles inngang til boligkomplekset kan aksepteres, forutsatt at seksjonene er klart avskilt inne i huset med egen dør.

 

Seksjonering av tomannsbolig

Ved seksjonering av tomannsboliger vil ofte partene ha en klar følelse av hvor grensene går for hver seksjon. Dersom boligen ikke allerede er seksjonert anbefales det på det sterkeste å formalisere dette gjennom seksjonering. I motsatt fall besitter man en eiendom i sameie som reguleres av sameieloven fremfor eierseksjonsloven. Dette byr i seg selv ikke på problemer rent rettslig, men det kan virke svært negativt på omsetteligheten i et åpent marked.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.