EIENDOMSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

EIENDOMSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Kontakt oss

Seksjonering av enebolig og tomannsbolig

Eneboliger av en viss størrelse lar seg ofte seksjonere. Det knytter seg imidlertid vilkår til både størrelsen på uteoppholdsarealer, parkeringsplasser, samt inndelingen av bygget.

Av Codex Advokat og Eiendomsadvokater.no

6. juli 2011

{#Bolig}

Seksjonering av enebolig

Den senere tid har man sett en klar trend i form av at større- og sentrumsnære eneboliger bygges om til eierseksjoner. Dette kan virke betydelig prisøkende på eiendomsmassen som helhet ved videresalg. Hver enkelt sesjon må imidlertid ha tilgang til eget bad og kjøkken, samt separat inngang til boenheten. Felles inngang til boligkomplekset kan aksepteres, forutsatt at seksjonene er klart avskilt inne i huset med egen dør.

Seksjonering av tomannsbolig

Ved seksjonering av tomannsboliger vil ofte partene ha en klar følelse av hvor grensene går for hver seksjon. Dersom boligen ikke allerede er seksjonert anbefales det på det sterkeste å formalisere dette gjennom seksjonering. I motsatt fall besitter man en eiendom i sameie som reguleres av sameieloven fremfor eierseksjonsloven. Dette byr i seg selv ikke på problemer rent rettslig, men det kan virke svært negativt på omsetteligheten i et åpent marked.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Det er uforpliktende å sende oss en henvendelse.

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 80 ansatte
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater