Seksjoneringsbegjæring

I seksjoneringssammenheng innebærer begrepet seksjoneringsbegjæring at det fremsettes en anmodning til kommunen om å fatte vedtak om oppretting eller endring av seksjoner.

16/05/2019

Slik anmodning fremsettes overfor kommunen i form av en seksjoneringsbegjæring eller en reseksjoneringsbegjæring. Alt avhengig av om eiendommen er seksjonert tidligere eller om det er snakk om seksjonering av en eiendom som ikke er seksjonert tidligere.

Seksjoneringsbegjæring sendes til kommunen

En seksjoneringsbegjæring kan kun fremmes av den eller de personer som er registrert som hjemmelshaver til eiendommen. Seksjoneringsbegjæringen sendes inn til plan- og bygningsetaten i den kommunen der eiendommen ligger.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater