Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Eiendomsmegling

Bruk av eiendomsmegler ved kjøp og salg av fast eiendom, skaper trygghet for både selger og kjøper. I tillegg til at eiendomsmegleren sørger for en hensiktsmessig markedsføring av eiendommen, opptrer han eller hun også som en mellommann når selve eiendomsoppgjøret skal finne sted.

At selger bistås av en eiendomsmegler eller en advokat ved eiendomsoppgjøret, sikrer begge parter i eiendomshandelen ettersom ingen av partene vil bli utsatt for en økonomisk risiko ved selve pengeoverføringen når en mellommann benyttes.

Codex Advokat Oslo AS leverer eiendomsmeglingstjenester til selgere over hele landet. Vi tilbyr tre ulike tjenester i forbindelse med et eiendomssalg. Velger du vår meglerpakke, overlater du hele salgsoppdraget til våre trygge og erfarne hender. Meglerpakken inkluderer alt man tradisjonelt får ved bruk av en eiendomsmegler, men til en fast og forutsigbar pris som ikke varierer med størrelsen på salgssummen.

Vår veiledningspakke er laget for deg som vil holde visninger selv, men som trenger veiledning i prosessen. Vi utarbeider et profesjonelt prospekt samt salgsoppgave i 50 eksemplarer som du selv kan dele ut på visning. Vi sørger for å legge ut eiendommen på www.finn.no med korrekt informasjon. Du velger selv om du vil ta bilder på egenhånd og sende disse til oss, eller om du vil benytte en profesjonell fotograf som tilvalg gjennom oss. Om nødvendig gir vi deg også veiledning pr. telefon underveis i prosessen. Etter at eiendommen er solgt, sørger vi for selve eiendomsoppgjøret.

Basispakken  passer for deg som enten vil selge eiendommen selv eller som allerede har funnet en kjøper. Pakken inkluderer håndtering av oppgjøret og overføring av eiendommen til kjøper. Vi sørger for utarbeidelse av kjøpekontrakt, tinglysing av skjøte, stiftelse av nytt pant på kjøpers hånd samt sletting av alle heftelser på eiendommen. Dersom kjøper skal lånefinansiere kjøpesummen helt eller delvis, krever banken at eiendomsoppgjøret foretas gjennom en eiendomsmegler eller en advokat.

Eierskifteforsikringsselskapene som tilbyr eierskifteforsikring  til selger, selger kun eierskifteforsikringer gjennom eiendomsmeglere og advokater som på forhånd har inngått avtale om å formidle deres eierskifteforsikring. I de aller fleste tilfeller, vil det således ikke være mulig å unngå helt å benytte seg av eiendomsmegler eller en advokat ved et eiendomssalg.

Vi har en egen ansatt eiendomsmegler som jobber utelukkende med eiendomsmegling og eiendomsoppgjør. I tillegg består vår eiendomsavdeling av 10 erfarne og dyktige advokater, som også kan bistå dersom det skulle oppstå behov for dette i forbindelse med salget av din eiendom.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.