Eiendomsmegling

Bruk av eiendomsmegler ved kjøp og salg av fast eiendom, skaper trygghet for både selger og kjøper. I tillegg til at eiendomsmegleren sørger for en hensiktsmessig markedsføring av eiendommen, opptrer han eller hun også som en mellommann når selve eiendomsoppgjøret skal finne sted.

At selger bistås av en eiendomsmegler eller en advokat ved eiendomsoppgjøret, sikrer begge parter i eiendomshandelen ettersom ingen av partene vil bli utsatt for en økonomisk risiko ved selve pengeoverføringen når en mellommann benyttes.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.