Eiendomsmegling

Bruk av eiendomsmegler ved kjøp og salg av fast eiendom, skaper trygghet for både selger og kjøper. I tillegg til at eiendomsmegleren sørger for en hensiktsmessig markedsføring av eiendommen, opptrer han eller hun også som en mellommann når selve eiendomsoppgjøret skal finne sted.

At selger bistås av en eiendomsmegler eller en advokat ved eiendomsoppgjøret, sikrer begge parter i eiendomshandelen ettersom ingen av partene vil bli utsatt for en økonomisk risiko ved selve pengeoverføringen når en mellommann benyttes.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater