Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Tilbakelevering av lokaler

Det er mye man skal være oppmerksom på ved utløp av leiekontrakt og lokalene skal tilbakeleveres til utleier. Det viktigste er å begynne planleggingen i god tid og sette seg inn i hva som leiekontrakten og eventuelt husleieloven sier om vedlikehold og tilbakelevering.

I de aller fleste tilfeller er dette regulert i leiekontrakten og som oftest med bestemmelser som avviker fra husleielovens bestemmelser, slik det for leie av lokale er adgang til etter husleieloven § 1-2.

Det som er mest vanlig er at lokalene skal tilbakeleveres i den stand lokalene var ved overtakelsen. Hvilken stand var dette? Dersom det er snakk om et langvarig leieforhold så kan det være greit dersom dette var dokumentert ved overtakelsesprotokoll, gjerne med bilder. Hvis dette er uklart så kan det bli utfordrende.

Utgangspunktet er at utleier ikke har krav på å få tilbakelevert lokalene i bedre stand enn det som var tilfelle ved leiers overtakelse med mindre dette fremkommer av bestemmelsene i leiekontrakten.

Ved leie av lokaler er gjerne leier pålagt vedlikeholdsplikt i leietiden. Omfanget av denne kan variere, men som oftest er alt innvendig vedlikehold omfattet. Vedlikeholdet kan også være mer omfattende og også omfatte påkostninger og/eller utskiftninger. Her må man lese leiekontrakten nøye, helst før man inngår den, for å få et bilde av de vedlikeholdsplikter som leier skal besørge utført i leietiden. Det beste er å innarbeide dette løpende slik at pliktene utføres regelmessig i leietiden og ikke kommer som en stor kostnad når det går mot utløp av leietiden.

Alminnelig slit og elde: Dette betyr gjerne at dersom man har oppfylt de vedlikeholdsforpliktelser som følger av leiekontrakten og/eller loven så vil alminnelig slit og elde være utleiers ansvar og vil inngå som en del av det den løpende betaling av leie skal dekke. Ved tilbakelevering hvor utleier har akseptert alminnelig slit og elde skal det således ikke utbedres eller kompenseres for dette.

Codex Advokat har advokater med lang erfaring innenfor leie av nærings- og kontorlokaler og kan bistå ved inngåelse av og opphør av leiekontrakter og med eventuelle problemstillinger som oppstår underveis i et leieforhold. Dersom man som leier ønsker seg ut av et leieforhold og kanskje over i et mer passende leieforhold så kan også Codex Advokat bistå med dette i form av forhandlinger med utleier, søk etter fremleiere og søk etter nye lokaler gjennom egen eiendomsmegler med erfaring fra dette.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.